Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Вступ до мовознавства *
Вступ

Вступ до мовознавства

Кафедра Української філології

Автор курсу

Торчинська Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 115.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Вступ до мовознавства – це елементарний курс загального мовознавства, який покликаний ознайомити з основами науки про мову, її основними поняттями, проблематикою та термінологією, розкрити і поглибити лінгвістичний кругозір, виробити початкові навики у спостереженні мовних явищ у науковому їх аналізі.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Вступ до мовознавства” в цілому має на меті:

* ознайомлення студентів-філологів з основними поняттями і термінами мовознавства,

* підготовку до вивчення фундаментальних лінгвістичних дисциплін на старших курсах;

* формування власного мовного іміджу, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього фахівця на сучасному ринку праці

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати сутність мови і її природу; структуру мови; теорії походження мови та закономірності розвитку мов; виникнення і розвиток письма; класифікації мов світу; зв’язок мовознавства з іншими науками; методологію мовознавства; системний характер будови мови; практичне значення мовознавства.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти доцільно використовувати лінгвістичну термінологію у процесі наукової роботи; формулювати власну думку щодо питань розвитку мови; аналізувати та узагальнювати мовні явища; записувати тексти різними транскрипціями, робити фонетичний аналіз слова; розрізняти слово і поняття, визначати граматичне значення слова, способи та засоби його вираження, визначати денотативне і конотативні значення слова; робити аналізувати мовні одиниці; розрізняти функціональні стилі мови; застосовувати норми сучасної української літературної мови у практиці мовленнєвої діяльності.

Дистанційний курс „Вступ до мовознавства” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11