Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Старослов`янська мова *
Вступ

СТАРОСЛОВ’ЯНСЬКА МОВА

Кафедра Української філології

Автор курсу

Царалунга Інна Богданівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 128.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Перед початком роботи з навчальним курсом
встановiть шрифти!

Навчальний курс присвячений вивченню старослов’янської мови –найдавнішої писемно-літературної мови слов’ян. Старослов’янська мова як перша навчальна дисципліна історико-лінгвістичного циклу, що вивчається студентами гуманітарних і філологічних факультетів педінститутів та університетів, посідає важливе місце у загальній системі підготовки філологів, вчителів української мови й літератури. Вона дає теоретичні знання і практичні уміння, без яких неможливе наукове розуміння основних фонетико-граматичних категорій і форм сучасної української мови і споріднених із нею мов, тож охоплює такі основні питання: виникнення старослов’янської мови, її місце серед інших слов’янських мов; старослов’янська графіка: найдавніші слов’янські азбуки – походження та розвиток; пам’ятки писемності давніх слов’ян як джерела для вивчення старослов’янської мови; характер звукової системи старослов’янської мови в її історичному розвитку (друга половина ІХ – ХІ ст.); порівняльно-історичне висвітлення походження і розвитку звуків старослов’янської мови; морфологічна система старослов’янської мови; особливості парадигм змінних частин мови; морфологічні особливості незмінних частин старослов’янської мови; синтаксична система старослов’янської мови.

У результаті вивчення курсу старослов’янської мови студенти повинні вміти: читати тексти старослов’янською мовою; аналізувати фонетичні явища, відображені у пам’ятках старослов’янської мови; характеризувати голосні і приголосні звуки старослов’янської мови; визначати граматичні категорії частин мови, їх граматичне значення; відмінювати повнозначні частини мови; давати історичний коментар до походження відмінкових закінчень іменних частин мови, аналізувати фонетичні процеси в них; здійснювати синтаксичний аналіз простого і складного речень;

знати: історичні умови виникнення та розвитку слов’янської писемності; історію виникнення старослов’янських азбук; букви старослов’янських азбук, їх звукове та числове значення, діакритичні знаки; основні відомості з історії розробки старослов’янської мови; періодизацію розвитку фонетичної системи старослов’янської мови; звукову систему старослов’янської мови; походження і розвиток звуків старослов’янської мови у порівняльно-історичному аспекті; морфологічні засоби старослов’янської мови; класи слів і їх граматичні категорії; розвиток граматичних значень і граматичних категорій різних частин старослов’янської мови; особливості синтаксичної системи старослов’янської мови.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11