Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Українська діалектологія *
Вступ

Українська діалектологія

Кафедра Української філології

Автор курсу

Торчинська Наталія Миколаївна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 134.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Українська діалектологія – це наука про українську діалектну мову, про місцеві різновиди української мови. Вона вивчає закономірності живої народної мови в усій розмаїтості її місцевих діалектів і говірок, а також географічне поширення діалектних явищ мови, окреслення певних діалектних одиниць у їх системі тощо.

Діалектологія постачає цінні матеріали для історії української мови, оскільки саме в місцевих діалектах часто зберігаються такі мовні явища, які давно вже втрачені літературною мовою або не зовсім виразно відбилися в тих писемних пам’ятках, що дійшли до нас. Тому в ряді випадків лише дані діалектної мови дають можливість докладніше простежити розвиток того чи іншого мовного явища в історії нашої мови, відновити найбільш імовірні шляхи його перебігу.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Українська діалектологія” в цілому має на меті:

* ознайомлення студентів-філологів з основними поняттями і термінами діалектології,

* вироблення у студентів умінь та навичок лінгвістичного спостереження над мовними явищами, їх аналізу та узагальнення;

* формування вмінь диференціювати українські говірки за їхніми фонетичними, лексичними, морфологічними та синтаксичними особливостями

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати сутність діалектології як науки про територіальні та соціальні діалекти; історію діалектологічних студій України; основні діалектологічні терміни і поняття; відмінності між діалектами та літературною мовою; основні фонетичні, лексичні та граматичні особливості діалектів; територіальні різновиди діалектів української мови; теоретичні основи проведення діалектологічних досліджень.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти доцільно використовувати діалектологічну лінгвістичну термінологію у процесі наукової роботи; диференціювати діалектні явища за мовними та територіальними ознаками; збирати діалектний матеріал і аналізувати його відповідно до нормативних вимог, аналізувати мовні одиниці; розрізняти норми сучасної української літературної мови та особливості діалектного мовлення.

Дистанційний курс „Українська діалектологія” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „УКРАЇНСЬКА ДІАЛЕКТОЛОГІЯ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11