Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія української літературної мови *
Вступ

Історія української літературної мови

Кафедра Української філології

Автор курсу

Царалунга І.Б.
канд. філол. наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 861.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Предметом курсу історії української літературної мови є історичний розвиток української літературної мови від найдавніших часів до сьогодення. Програма курсу охоплює головні етапи більш ніж тисячолітньої історії формування українського писемного слова. Навчальна дисципліна має на меті поглибити загальну лінгвістичну підготовку студентів, з’ясувати основні періоди розвитку української літературної мови, виділити письменників, діячів культури і науки, які зробили значний внесок у розвиток української літературної мови. Як один із завершальних етапів підготовки студента курс передбачає не лише фахове удосконалення, але й розширення світогляду спеціаліста-філолога, вчителя української мови.

У результаті вивчення курсу історичної граматики студенти повинні:

знати: предмет, завдання, значення та головні поняття курсу історії української літературної мови; періодизацію історії української літературної мови, головні етапи її становлення; загальні тенденції формування літературно-писемної мови у межах кожного із періодів; історію становлення українського правопису; стан та перспективи дослідження історії української літературної мови;

вміти: встановлювати домінантні джерела творення літературної мови кожного періоду; інтерпретувати традиційні чи інноваційні мовні явища кожного з періодів творення української літературної мови; визначати місце видатних письменників, учених, культурних і політичних діячів у літературному мовотворенні; окреслювати шляхи вироблення лексичного та стильового фондів мови, закріплення граматичних і правописних норм; простежувати особливості взаємодії літературної мови з живою розмовною мовою, репрезентованою різноманітними територіальними і соціальними діалектами

Обов’язкові попередні та супутні дисципліни: „Вступ до мовознавства”, „Старослов’янська мова”, „Історична граматика української мови”, „Діалектологія української мови”, „Історія української літератури”, „Сучасна українська мова. Лексикологія”, „Сучасна українська мова. Фонетика і фонологія”.

БАЖАЄМО УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11