Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Дитяча література *
Вступ

ДИТЯЧА ЛІТЕРАТУРА

Кафедра Української філології

Автор курсу

Коваль Таїсія Петрівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1113.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Дитяча література –є естетичним феноменом, складовою літературного процесу, проблемою літературної просвіти та соціокультурного розвитку України ХХІ століття. Оригінальною рисою дитячої літератури як ефективного засобу виховання зростаючого покоління – є органічне поєднання мистецтва художнього слова з вимогами педагогіки. Дитяча література покликана відтворити художній світ дитинства, виховувати юних читачів естетично-етичними прикладами, навчати дитину «науці життя», Морально-естетична позиція українських дитячих письменників володіє здібністю наблизити світ дітей та дорослих, знаходячи шляхи для новаторства у сфері ціннісних національних традицій поколінь. Дитяча література є складовою літературознавчої науки і водночас однією із філологічних дисциплін, що вивчаються у вищих навчальних закладах на філологічних та гуманітарно-педагогічних факультетах.

Предмет навчання: твори для дітей українських письменників; аналіз художніх текстів.

Зміст навчання: дитячий фольклор, літературна казка, дитяча гумористика, персоналії дитячих письменників, українська періодика для дітей, міжпредметні зв’язки, основи психології «дитинства» та «юності»; особливості художнього сприймання дитячого реципієнта; проблема дитячої літератури як мистецького феномену у контексті літературного та соціокультурного розвитку України ХХI століття.

Мета дисципліни – якісна підготовка майбутніх учителів-філологів до педагогічної діяльності за фахом; формування літературної компетенції студентів; зацікавлення майбутніх учителів української словесності актуаліями української дитячої літератури.

Завдання: розкрити своєрідність української дитячої літератури; проаналізувати етапи становлення та розвитку української дитячої літератури як мистецького феномену та як складової національного літературного процесу; об’єктивно оцінити художні змагання українських письменників у сфері дитячого читання; ознайомити студентів із проблемами дитячої літературної просвіти у контексті розвитку національної культури та українського суспільства в цілому.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: роль, місце, значення, етапи становлення та розвитку дитячої літератури у контексті літературного та духовного національного розвитку України; особливості української дитячої літератури як мистецького та соціокультурного феномену; зміст, жанрову специфіку, художньо-естетичні принципи творів для дітей; загальнолюдські та національні художні коди дитячої літератури; персоналії українських дитячих письменників; основи психології представників дитинства та юності; перспективи української дитячої літератури.

Студенти повинні уміти: характеризувати основні тенденції розвитку української дитячої літератури; об’єктивно визначати мистецьку цінність художніх творів для дітей згідно з специфікою дитячої літератури; аналізувати художній текст, оперуючи апаратом літературознавчих, психолого-педагогічних, культурологічних категорій; визначати роль, місце, значення української дитячої літератури у контексті літературного та соціокультурного розвитку України; знаходити власні шляхи стосовно реформування літературної просвіти в Україні.

Шановні студенти! Літератори-педагоги! Дитяча література є своєрідним художнім містком у наше з вами дитинство. Відчути себе маленькою людиною, пригадати своїх батьків ще зовсім молодими – це диво, що дарує читачеві література для дітей, створена українськими майстрами слова. Дитяча література – це також голос «дорослої» літератури про духовні основи життя України. Бажаємо успіхів, радісного осяяння при вивченні навчальної дисципліни «Дитяча література»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11