Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія української літератури (3) *
Вступ

Історія української літератури. Кінець ХІХ – ХХ ст.

Кафедра Української філології

Автор курсу

Приймак Інна Володимирівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 412.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Навчальна дисципліна „Історія української літератури. Кінець ХІХ – ХХ ст.” є важливою складовою частиною підготовки фахівців з курсу „Історія української літератури”. У період порубіжжя українська література знаходить нові шляхи розвитку, змінюється її структура, утверджується нова загальноєвропейська система жанрів і стилів; виразного політичного звучання і національно-визвольного характеру набирає національна тематика. Кінець ХІХ – початок ХХ ст. ознаменувався появою в українській літературі нової генерації митців, які утверджували передові суспільно-політичні та літературно-естетичні ідеї. Цей період визначається новим етапом у розвитку реалізму, його якісного оновлення. Більшого поширення в українській літературі набуває модернізм.

Навчальна дисципліна присвячена вивченню таких основних питань: розвиток і оновлення реалізму; становлення і національні ознаки модернізму; загальноєвропейські тенденції розвитку української літератури кінця ХІХ – початку ХХ ст.; особистісно-психологічна, соціальна, національно-визвольна теми у розвитку української поезії; розвиток жанрів малої прози; вплив філософії екзистенціоналізму на формування творчого стилю письменників;

Дисципліна є загальноосвітньою, фундаментальною, обов’язковою.

Дисципліна орієнтована на формування таких професіональних якостей на рівні знань:

– особливостей художньої літератури як форми суспільної свідомості і виду мистецтва;

– взаємозв’язку літератури з життям; взаємозв’язку з історією свого народу, з іншими видами мистецтва;

– характерних рис епохи, відображених в художньому творі;

– основних рис творчих методів і літературних напрямків;

– ідейно-тематичного змісту і художньої вартості твору;

– особливостей сюжету і композиції, конфлікту і системи характерів вивчених художніх творів;

– місця і значення історії національної літератури;

– оцінки критикою художніх творів і творчості письменника загалом.

Студенти повинні уміти:

– визначати основні проблеми у вивчених художніх творах;

– робити ідейно-художній аналіз літературного твору;

– готувати доповідь чи реферат на літературну тему; користуватися довідниковим апаратом книги та словниками.

У процесі вивчення дисципліни у студентів повинні сформуватися навики: складання характеристики героя твору; створення творів (усних та письмових); написання роботи реферативного характеру (за кількома джерелами).

Дисципліна є необхідною складовою для вивчення таких дисциплін: “Сучасна українська література.”, “Українська література ХХ ст.”, “Історія української літературної критики”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11