Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Сучасна українська літературна мова (ч.3) *
Вступ

Сучасна українська літературна мова

Кафедра Української філології

Автор курсу

Торчинський Михайло Миколайович
доктор філологічних наук
професор
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 407.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

(ІІІ курс, VVІ семестри – – Морфологія)

Курс морфології завжди в україністиці посідав чільне місце, маючи власний поняттєвий апарат, свою терміносистему, об’єкт і завдання. Морфологія сьогодні широко висвітлюються в численних монографіях та інших виданнях із застосуванням найновіших термінів на позначення відповідних понять і явищ. Усе це дозволяє заглибитись у специфіку структурно-граматичного рівня національної мови, розпізнати спільні й самобутні риси морфологічної підсистеми рідної мови, глибше зрозуміти їх реалізацію в конкретних умовах.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Сучасна українська літературна мова” в цілому має на меті:

·вивчення теоретичних відомостей про морфологічну будову української мови;

·ознайомлення із сучасною термінологією морфології;

·формування умінь і навичок виконання морфологічного аналізу слова.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати основи морфологічної структури української мови, володіти відповідним термінологічним апаратом, вміти виконувати морфологічний аналіз слів.

Дистанційний курс „Сучасна українська літературна мова” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, список рекомендованої літератури і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11