Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Система СОТ *
Вступ

Система СОТ

Кафедра Економічної теорії

Автор курсу

Шавкун В.М.
кандидат економічних наук
доцент

Танасієнко Н.П.
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 758.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Сучасний період економічного розвитку України характеризується поступовим включенням вітчизняного народного господарства до світогосподарських структур.

Вступ України до СОТ вимагає від керівників державних та приватних підприємств, підприємців, які виробляють товари на експорт отримувати необхідні знання, пов’язані з механізмом функціонування світового ринку та інструментами регулювання міжнародної торгівлі як на державному рівні, так і на рівні міжнародної організації СОТ.

Навчальна дисципліна “Система СОТ” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців з вищою освітою.

Метою дисципліни є: ознайомити студентів з принципами та нормами СОТ, правилами міжнародної торгівлі товарами та послугами, інституційними механізмами регулювання сучасних МЕВ.

Предметом вивчення навчальної дисципліни “Система СОТ” є: історичні процеси виникнення, становлення і розвитку багатосторонньої торговельної системи

В результаті вивчення дисципліни “Система СОТ” студент повинен знати:

· механізм функціонування СОТ;

· функції СОТ;

· принципи міжнародної торговельної системи;

· процедуру вступу до цієї міжнародної організації;

· процедуру вирішення спорів в рамках організації.

Вміти:

· аналізувати переваги та недоліки системи світової торгівлі;

· аналізувати наслідки приєднання до СОТ країн з перехідною економікою;

· аналізувати наслідки членства України в СОТ.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11