Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційні системи і технології в управлінні *
Вступ

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Більовський К. Е.
к.е.н.
доц.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1321.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Мета дисципліни — формування знань і навичок з методології проектування, організації та використання інформаційних систем в економіці України.

Завдання: вивчення методологій, технологій та інструментальних засобів проектування систем обробки економічної інформації; оволодіння практичними навичками створення алгоритмів економічних задач, адаптації та використання сучасних програмних засобів обробки економічної інформації в економіці України; оцінки ефективності інформаційних систем.

Предмет: економічна інформація та інструментарії її обробки.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11