Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Технологія проектування та адміністрування БД і СД *
Вступ

Технологія проектування та адміністрування БД і СД

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Мазарчук Андрій Юрійович
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1322.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Дисципліна призначена для вивчення методів організації більших масивів комп'ютерних даних з метою їхньої ефективної обробки, пошуку необхідної інформації, а також побудови різних програмних додатків для рішення прикладних задач, зв'язаних з нагромадженням, обробкою і пошуком різної інформації.

Мета дисципліни — надати студентам методи побудови ефективних структур даних, що забезпечують цілісність і несуперечність збереженої інформації, засоби і методи її обробки, методи створення і використання різних програмних об'єктів, необхідних для введення і контролю інформації, зручного представлення результатів обробки накопичених даних, їхнього аналізу і прийняття відповідних рішень.

Дисципліна вивчається після курсу дисципліни «Інформатика і комп'ютерна техніка».

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати:

* методи представлення і створення структур даних для рішення необхідної прикладної задачі;

* методи обробки і відбору необхідної інформації;

* методи представлення вхідної інформації і результатів її обробки;

* методи створення додатків для рішення задач на основі систем управління базами даних.

Студенти будуть вміти:

* аналізувати прикладну задачу і будувати відповідну їй структуру зв'язаних елементів даних;

* аналізувати отриману структуру на наявність помилок або можливостей підвищення ефективності обробки даних;

* створювати базу даних і всі необхідні об'єкти для збереження й обробки інформації, а також засоби автоматизації для побудови програмного додатка і використання його в повсякденній роботі.

Дисципліна відіграє важливу роль у професійній підготовці студентів за фахом «Економічна кібернетика», оскільки дає сучасний і досить ефективний інструмент для рішення як простих прикладних задач, так і побудови складних інформаційно-аналітичних систем, зв'язаних з комплексною обробкою даних і їх аналізом. В даний час практично будь-яка організація або підприємство займається нагромадженням інформаційних даних своєї діяльності і має потребу в їхній ефективній організації й обробці для більш якісного керування, планування і представлення перспектив свого розвитку.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11