Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Підприємництво і бізнес-культура *
Вступ

Підприємництво і бізнес-культура

Кафедра Менеджменту

Автор курсу

Савченко О.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 770.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Все частіше науковці, особливо зарубіжні, звертають увагу на поняття бізнес-культури. І це не тільки економісти та менеджери, а й психологи, соціологи, спеціалісти по етиці, тощо. Поняття бізнес-культури у підприємництві переходить на якісно новий рівень та набуває помітно більшого значення. Це вимагає, в свою чергу, наявності у спеціалістів відповідних знань.

Курс "Підприємництво і бізнес-культура" покликаний надати слухачу інформацію щодо поняття підприємницької діяльності та шляхів формування ефективної корпоративної бізнес-культури.

З огляду на це, мета дисципліни полягає у наступному:

- визначенні сутності підприємництва як специфічного виду діяльності;

- дослідженні ролі та значення бізнес-культури в діяльності підприємницьких структур;

- окресленні особливого типу поведінки, на основі якої формується бізнес-культура підприємства;

- набутті практичних умінь щодо засобів створення сприятливого бізнес-середовища підприємств.

Даний курс складається із системи тем, тестового контролю, питань для підсумкового контролю, тощо.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації слухачу".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Підприємництво і бізнес-культура"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11