Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Сучасні пакети прикладних програм *
Вступ

СУЧАСНІ ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ

Кафедра Eкономіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова В.В.
докт. екон. наук
професор

Лісовський І.В.
асистент

Михальчик С.О.
канд. екон. наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 771.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В економічному розвитку країни важливу роль відіграє застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності підприємства, управління якою базується на використанні великих обсягів різноманітної інформації, сформованої у зовнішньому та внутрішньому середовищі економічних об’єктів. Основним підходом до вдосконалення управління підприємством і прийняття ефективних рішень є створення пакетів прикладних програм (ППП) на підприємстві.

Мета вивчення курсу: формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та використання сучасних пакетів прикладних програм в економіці.

Завдання: вивчення створення і використанні сучасних ППП в економічній діяльності, основних типологічних груп ППП, сучасних підходів до їх проектування і впровадження.

Предмет: прикладне програмне забезпечення, що використовується для управління підприємствами.

Навчальна дисципліна базується на дисциплінах “Інформатика і комп‘ютерна техніка”, “Українська мова (за професійним спрямованням)”, "Комп’ютерні мережі".

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати практичними навиками із застосування сучасних пакетів прикладних програм на основі сучасних програмних засобів.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11