Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комп`ютерне моделювання підприємницької діяльності *
Вступ

Комп`ютерне моделювання підприємницької дiяльностi

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу


Проскурович О.В.
канд.екон.наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 772.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна «Комп`ютерне моделювання підприємницької дiяльностi» є однією з циклу дисциплін, які пов’язані з засвоєнням теоретичних знань щодо комп’ютерного моделювання підприємницької діяльності як методологічної основи для дослідження, аналізу та моделювання соціально-економічних систем різних рівнів агрегування, сфер діяльності і функцій.

Основними завданнями курсу є: вивчення теоретичних основ комп’ютерного моделювання; набуття вмінь практичного застосування системного підходу і апарату комп’ютерного моделювання під час дослідження підприємницької діяльності.

Предметом вивчення курсу є складні соціально-економічні процеси, які відбуваються у підприємницькій діяльності.

Запропонований Вашiй увазi дистанцiйний курс «Комп`ютерне моделювання підприємницької дiяльностi» ставить за мету:

§ ознайомити користувача з теоретичними аспектами розвитку комп’ютерних технологій у підприємницькій діяльності;

§ послідовно розглянути основні поняття комп’ютерного та економіко-математичного моделювання, класифікації та властивості програмних продуктів, системно-методологічні аспекти комп’ютерного моделювання, значення комп’ютерного моделювання у підприємницькій діяльності;

§ показати особливості комп’ютерного моделювання щодо системного аналізу та системного планування;

§ навчити застосовувати конкретні методи та моделі комп’ютерного моделювання;

§ розглянути основи системного проектування, класичні методи проектування та їх інструментарій, якісні зміни в сучасних інформаційних технологіях та перспективи розвитку комп’ютерного моделювання підприємницької діяльності.

Запропонований дистанцiйний курс навчання складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни

"Комп`ютерне моделювання підприємницької дiяльностi"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11