Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Автоматизація проектування інформаційних систем *
Вступ

Автоматизацiя проектування iнформацiйних систем

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Більовський К. Е.
к.е.н.
доцент

Мазарчук Андрій Юрійович
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 971.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Дисципліна призначена для вивчення сучасних технологій автоматизованого проектування інформаційних систем та програмних засобів, автоматизації професійної діяльності, що вимагає використання обчислювальної техніки і нестандартних методів або засобів представлення і обробки інформації. Дисципліна також надає базові знання і навички автоматизованого проектування інформаційних систем з використанням мови програмування Java та середовища розробки NetBeans.

Мета дисципліни — надати студентам принципи і методи побудови базових програмних структур, що дозволяють будувати програмні модулі, які забезпечують якісно новий рівень моделювання багатьох інформаційних систем.

Дисципліна базується на курсах дисциплін «Інформатика і комп'ютерна техніка», «Вища математика».

Після вивчення дисципліни студенти будуть знати:

* принципи функціонування універсальних програмних систем у різних апаратних і операційних середовищах;

* методи моделювання реальних речей і інформаційних об’єктів за допомогою сучасних програмних засобів;

* базові методи автоматизованого проектування з використанням інтегрованого середовища розробки NetBeans.

Студенти будуть вміти:

* моделювати основні властивості і методи програмних об’єктів;

* будувати ієрархії об’єктів задачі, використовуючи основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування — інкапсуляцію, спадкоємство і поліморфізм;

* організовувати взаємодію всіх об’єктів задачі один з одним, передачу необхідної інформації один одному, взаємодію об’єктів з користувачем і операційною системою;

* використовувати побудовані моделі для рішення конкретних прикладних завдань.

Дисципліна відіграє важливу роль у професійній підготовці студентів за фахом «Економічна кібернетика», оскільки дає сучасний і досить ефективний інструмент для рішення як простих прикладних задач, так і побудови складних інформаційно-аналітичних систем, зв'язаних з комплексною обробкою даних і їх аналізом.

Технології автоматизованого створення інформаційних систем дозволяють задіяти цілий клас прикладних задач, які раніше були не доступні для рішення «традиційними» комп'ютерними програмами, мали не досить чітку формалізацію, особливо у методах взаємодії об’єктів задачі одного з одним.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11