Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделі управління інформаційними технологіями *
Вступ
РУС

Моделі управління інформаційними технологіями

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Горбатюк К.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 883.
Протокол № 6 від 21.05.2014р.
 

Україна впевнено крокує до побудови інформаційного суспільства. Сучасні інформаційні та телекомунікаційні технології формують один із найбільш зростаючих секторів економіки. Компанії, які працюють в цій сфері, створюють нові продукти та забезпечують надання нових видів послуг. Різноманітні інформаційні системи стали основою підтримки процесів управління.

Науково-технічний прогрес глибоко впливає на розвиток економіки. Тому необхідно і далі всіляко забезпечувати прискорення, а також застосовувати його наслідки у виробництві та управлінні. Сучасні електронні обчислювальні машини, периферійна і організаційна техніка, яка є елементом цього наукового прогресу, знаходять широке застосування в організації системної обробки економічної інформації, тобто в організації автоматизованої системи збирання і обробки, формування та забезпечення у ритмі виробництва (тобто за час, який близький до реального) інформацією користувачів різних рівнів, а також зберігання і розмноження всієї потрібної для управління інформації (документів) з застосуванням нової інформаційної технології.

Вдосконалення систем управління підприємств в умовах інформаційної економіки відбувається на базі інформаційних технологій (ІТ). Цілі організації досягаються шляхом інформованості менеджерів організації про просуванні продукції та послуг на ринок, конкуренції, нових технологіях в умовах мінливої ринкової ситуації.

Швидка зміна параметрів зовнішнього середовища призводить до збільшення обсягів і швидкості розповсюдження інформації. У зв'язку з цим для успішного ведення бізнесу необхідно скорочувати час прийняття рішень, що неминуче призводить до збільшення швидкості передачі і переробки інформації на базі застосування нових ІТ. Аналіз тенденцій і закономірностей розвитку інформаційних процесів у сфері бізнесу підтверджує висновок про високі темпи інформатизації процесів як управління, так і процесів виробництва товарів і послуг.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Моделі управління інформаційними технологіями» ставить за мету:

* надати студентам фундаментальні теоретичні та практичні знання з основ створення та застосування інформаційних технологій, з питань інтеграції інформаційних технологій в ІТ-системи, з основ створення структур та описів базових ІТ-системи на концептуальному, логічному та фізичному рівнях;

* сформувати навички з питань управління інформаційними технологіями, заснованого на концепції сервіс-орієнтованої архітектури SOA: управління інфраструктурою та послугами; сервіс-менеджмент інформаційних технологій ITSM; бібліотека інфраструктури інформаційних технологій - ITIL; модель цілей керованих інформаційних технологій – CobIT;

* ознайомитись з моделями управління інформаційними технологіями і системами на базі рішень фірм «Microsoft» (методології MSF і MOF) і «IBM Rational» (моделі Waterfall Model, Agile Software Development), Rapid Application Development, инкрементная модель, спіральна модель тощо);

* сформувати теоретичні та практичні навички з питань створення та використання спеціалізованих інформаційних технологій в діловому та соціальному просторах, при формуванні інформаційного потенціалу суспільства, взаємодії громадянина з електронним урядом;

* звернути особливу увагу на інформаційні технології забезпечення інтегральної безпеки інформаційних систем, аналіз нормативних документів щодо розрахунку економічної ефективності інформаційних систем і шляхів розвитку методів оцінки ефективності інформаційних технологій.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Моделі управління інформаційними технологіями»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11