Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання та управління розвитком регіону *
Вступ

Моделювання та управління розвитку регіону

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Вальков Олександр Броніславович
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 975.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

У курсі розглянуто сутність моделей управління регіональним розвитком, способи та механізми втручання в економіку регіону, організацію і методологію моделювання, прогнозування економічного та соціального розвитку територій.

Виходячи з програми курсу і кваліфікаційних характеристик спеціалістів, у результаті освоєння курсу “Моделювання та управління розвитку регіону”,

студенти повинні знати:

- загальну теорію управління;

- основні форми і методи моделювання організаційних структур управління регіональним розвитком в Україні;

- систему показників, що характеризують рівень соціально-економічного розвитку регіону; вміти прогнозувати динаміку розвитку території;

- методологію розробки цільових комплексних програм, індикативних планів на рівні області, району, міста.

Студенти повинні вміти:

- орієнтуватись у застосуванні на практиці методів моделювання та управління соціально-економічним розвитком регіону;

- складати та прогнозувати індикативні плани соціально-економічного розвитку району, області та формувати моделі управління;

- читати, аналізувати динамічні ряди з основних показників економіки регіону, давати їм економічну оцінку;

- приймати рішення з питань розвитку і життєдіяльності району, міста, області.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11