Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделі економічної динаміки *
Вступ

Моделі економічної динаміки

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Манталюк О.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 976.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

У курсі «Моделі економічної динаміки» розглядаються концептуальні засади та математичний апарат моделювання динаміки економічних систем.

Мета вивчення дисципліни: полягає у формуванні системи знань з методології, методики та інструментарію побудови динамічних моделей економічних процесів та явищ, їх аналізу та використання.

Об’єктом вивчення курсу є економічні системи.

Предметом - математичні моделі, що описують динаміку економічних систем.

Основні знання, які набуде студент після вивчення даної дисципліни:

- основні проблеми моделювання економічної динаміки;

- типи моделей економічної динаміки, область їх застосування, переваги та недоліки;

- математичні методи розв‘язання економічних задач, що відповідають таким моделям.

Основні уміння:

- побудувати математичну модель динаміки економічної системи для заданих вихідних умов;

- провести аналіз властивостей економіко-математичних моделей та їх розв’язків;

- дати економічну інтерпретацію отриманим результатам.

«Моделі економічної динаміки» відноситься до циклу фахових дисциплін підготовки бакалавра за спеціальністю 6.03050201 – Економічна кібернетика.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11