Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій *
Вступ

Лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій

Кафедра Міжнародної інформації та країнознавства

Автор курсу

Мудрик Юрій Сергійович
кандидат політичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1177.
Протокол № 7 від 23.03.2018
 

Найчастіше комунікативний процес в Інтернеті підтримується в текстовій формі. Значення текстового компонента в Інтернеті виходить на перший план. І, природно, лінгвістика тексту повинна відігравати першорядну роль у вивченні комунікативного простору Інтернет, як особливого середовища дії тексту.

У курсі викладаються сучасні підходи до створення електронних документів з використанням мови гіпертекстової розмітки HTML.

В результаті вивчення дисципліни студенти мають засвоїти: принципи побудови електронних документів з використання мови гіпертекстової розмітки HTML та методику розміщення цих HTML-документів в інформаційних мережах.

Суть дисципліни: дисципліна забезпечує базові теоретичні знання та практичне вміння і навички, що дозволяють створювати електроні документи з використання мови гіпертекстової розмітки.

Предмет дисципліни. Забезпечення комунікаційного процесу у мережі Інтернет із використанням сучасних інформаційних технологій.

Завдання дисципліни.формування вмінь та навичок ефективної роботи з програмними засобами для ефективної обробки та представлення інформації (створення власних розробок які б полегшували б обробку і аналіз отриманої інформації, розробка власних електронних документів для розміщення їх в глобальній мережі Інтернет та інших інформаційних мережах).

Після вивчення дисципліни "Лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій" студент має досягти таких результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей):

знати:

· загальну характеристику мереж та системи Internet;

· основні поняття створення документів на мові HTML;

· основні принципи форматування символів та абзаців тексту;

· основні принципи використання графіки на Web-сторінках;

· основні принципи створення гіперпосилань на інші Web-сторінки та ресурси мережі Інтернет;

· основні принципи форматування Web-сторінки за допомогою таблиць та фреймів;

уміти:

· користуватися програмами для перегляду вмісту Internet;

· форматувати абзаци та символи тексту;

· використовувати графіку при створенні Web-сторінки;

· зв'язувати документи при створенні гіперпосилань;

· створювати нумеровані, маркеровані списки та списки визначень в HTML-документах;

· форматувати Web-сторінки за допомогою таблиць;

Бути здатним ефективно працювати з програмними засобами для якісної обробки та представлення інформації (створення власних розробок які б полегшували б обробку і аналіз отриманої інформації, розробка власних електронних документів для розміщення їх в глобальній мережі Інтернет та інших інформаційних мережах)

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11