Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Методика викладання зарубіжної літератури *
Вступ

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Кафедра Слов’янської філології

Автор курсу

Горячок Інна Владиславівна
кандидат педагогічних наук
доцент

 

Об’єктом курсу «Методика викладання зарубіжної літератури» є процес професійної підготовки майбутнього вчителя до викладання зарубіжної літератури в школі. Предметом дослідження є зміст, методи, прийоми, види і форми навчальної діяльності, спрямовані на реалізацію освітньо-виховних завдань шкільної дисципліни «Зарубіжна література». Методика належить до кола педагогічних дисциплін і враховує загальні положення педагогічної науки. Вона дотична до літературної науки, таких її розділів як історія літератури, теорія літератури, літературна критика.

Методика зарубіжної літератури визначає коло проблем, які безпосередньо пов'язані з викладанням зарубіжної літератури у школі як навчальної дисципліни, займається їхнім дослідженням і пошуком найефективніших шляхів вирішення.

Внаслідок критичної переоцінки існуючих положень у системі освіти і здійснення принципово нових підходів до неї, виникла потреба формування професійної готовності студентів-філологів до викладання зарубіжної літератури. Саме від рівня професійної підготовки майбутнього вчителя-філолога залежить якісне виконання завдань, що постали в системі гуманітарної освіти й виховання підростаючого покоління та його переходу до самостійного життя.

Формування у студентів-філологів високого рівня професійної підготовки розглядається як основна вимога викладання зарубіжної літератури в школі. У зв'язку з цим виняткового значення набуває опанування студентами вузівським курсом методики викладання зарубіжної літератури в школі, його теоретичною і практичною частинами.

Мета викладання дисципліни: озброїти майбутніх учителів-словесників теорією з основних питань методики викладання літератури; озброїти ефективними методами і прийомами викладання літератури в середніх навчальних закладах; сприяти активному запровадженню різних методів і прийомів у навчальний процес з метою підвищення ефективності викладання літератури.

Головні завдання дисципліни:

* формувати у студентів практичні навички проведення уроків зарубіжної літератури та позаурочних заходів;

* формувати у студентів принципи глибокого розуміння ними наукових закономірностей педагогічного процесу;

* прищеплення спеціальних педагогічних вмінь;

* сформувати уявлення про специфіку викладання зарубіжної літератури у освітніх закладах на сучасному етапі;

* збагатити знання майбутнього викладача сучасною методичною парадигмою форм, методів та прийомів викладання в школі, розширити коло сучасних понять та термінів;

* підготувати студентів до проведення шкільних уроків із зарубіжної літератури різного типу;

* дати нормативну та науково-методичну основу для системи оцінювання знань і практичних навичок із зарубіжної літератури, а також сучасних форм її реалізації в школі;

* розвивати творчі здібності, навички науково-дослідної роботи та самостійної роботи студентів-філологів.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ЦІЄЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11