Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Література рідного краю *
Вступ

Література рідного краю

Кафедра Української філології

Автор курсу

Олійник Любов Валентинівна
кандидат філологічних наук

 

Дисципліна «Література рідного краю» вивчається студентами-філологами для розширення

Мета викладання дисципліни. Ознайомити студентів із особливостями становлення, розвитку та функціонування літературного процесу на Хмельниччині, охарактеризувати сучасний стан подільського письменства, показати наступність традицій.

Предмет дисципліни. Конструктивна характеристика літературного процесу та творчості письменників Хмельниччини.

Завдання дисципліни. Ознайомити студентів із особливостями розвитку і функціонування літературного процесу на Поділлі, зокрема на Хмельниччині.

Після вивчення дисципліни "Література рідного краю" студент має досягти таких результатів навчання (сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей):

знати:

– взаємозв’язки літератури з життям;

– характерні риси епох, відображених в художньому творі;

– найважливіші відомості про творчі методи;

– особливості художньої літератури як форми суспільної свідомості;

– місце і значення кожного твору у доробку письменника в літературному процесі вказаного періоду.

– оцінку вивчення творів у літературно-критичних статтях;

– проблематику та ідейний зміст твору;

уміти:

– здійснювати історико-літературний та художній аналіз творів;

– визначати відповідність літератури давнього періоду і характерних рис відповідної історичної епохи;

– зіставляти різні погляди у ході полеміки, виявляти здатність доводити власні твердження, власну думку, вміти дискутувати;

– зіставляти кілька творів, проводячи компаративний аналіз на різних рівнях текстів;

– самостійно здобувати і систематизувати знання з різних тем;

– вільно орієнтуватися у літературно-критичних джерелах;

бути здатним:

– складати характеристику героя твору;

– писати рецензії (відгуки) на самостійно прочитану книжку.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни "Література рідного краю"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11