Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [H] [R] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
1634 - Макетування виробів
1331 - Макро- та мікроекономіка
0051 - Макроекономіка
0201 - Малюнок і основи художньої графіки
0359 - Малюнок і основи художньої графіки
0328 - Малюнок і спецкомпозиція
0149 - Малюнок і спецкомпозиція
1277 - Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві
0052 - Маркетинг
0707 - Маркетинг
0710 - Маркетинг закупівель
1017 - Маркетинг ІІ
1401 - Маркетинг інновацій
1151 - Маркетинг легкої промисловості
1405 - Маркетинг персоналу
0386 - Маркетинг послуг
1054 - Маркетинг промислового підприємства
1065 - Маркетинг рекреаційних послуг
0558 - Маркетинг та дистрибюція інформаційних технологій
0713 - Маркетинг у банках
0340 - Маркетинг у галузі
0388 - Маркетингова політика комунікацій
0412 - Маркетингова політика розподілу
0390 - Маркетингова товарна політика
0618 - Маркетингова товарна політика
0387 - Маркетингова цінова політика
1008 - Маркетингове моделювання
1055 - Маркетингове ціноутворення
0401 - Маркетинговий аналіз
0712 - Маркетинговий аудит
0414 - Маркетинговий менеджмент
1488 - Маркетинговий менеджмент
1397 - Маркетинговий потенціал підприємства
0389 - Маркетингові дослідження
0709 - Маркетингові дослідження
1056 - Маркетингові комунікації
0628 - Математика для економістів
0054 - Математичне програмування
0226 - Математичне програмування
1539 - Математичні методи в природничих дослідженнях
1097 - Математичні методи дослідження операцій
0739 - Математичні методи у психологіі
0470 - Математичні моделі в менеджменті і маркетингу
0498 - Математичні моделі ринкової економіки
1009 - Математичні моделі синергетичної економіки
1264 - Математичні моделі трансформаційної економіки
0202 - Матеріалознавство
0203 - Матеріалознавство
0049 - Матеріалознавство виробів
0327 - Матеріалознавство виробів
1205 - Матеріалознавство виробів
1206 - Матеріалознавство виробів
0299 - Матеріалознавство і конфекціонування
0361 - Матеріалознавство і конфекціонування
1225 - Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів
0055 - Менеджмент
0183 - Менеджмент
0184 - Менеджмент
1638 - Менеджмент в закладах освіти
1384 - Менеджмент гетерогенних організацій
1449 - Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
1325 - Менеджмент ЗЕД
1099 - Менеджмент і адміністрування
1100 - Менеджмент і маркетинг індивідуальних послуг
1538 - Менеджмент і маркетинг туризму
1537 - Менеджмент і маркетинг у сфері послуг
1400 - Менеджмент он-лайн продаж
0593 - Менеджмент організацій
0157 - Менеджмент організацій
1642 - Менеджмент освітніх інновацій
0821 - Менеджмент освітньої діяльності
0125 - Менеджмент персоналу
1636 - Менеджмент персоналу та організаційна поведінка
1290 - Менеджмент послуг на ринку нерухомості
0155 - Менеджмент продуктивності
1323 - Менеджмент рекламного бізнесу
0848 - Менеджмент соціального захисту
1458 - Менеджмент спеціалізованого туризму
1320 - Менеджмент торгівлі
0600 - Менеджмент якості
1656 - Менеджмент якості в бізнес-структурах
0561 - Мережеві системи автоматизації проектування
0724 - Метеорологія і кліматологія
0262 - Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
1023 - Методи економічних досліджень на підприємстві
0277 - Методи очистки та контролю якості води
0060 - Методи прийняття управлінських рішень
0061 - Методи прогнозування
0534 - Методи синтезу і оптимізації
0533 - Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій
0475 - Методи та моделі економічного прогнозування
1113 - Методи та системи штучного інтелекту
0332 - Методи типового проектування одягу
0624 - Методика викладання екологічних дисциплін
0699 - Методика викладання економіки
0677 - Методика викладання економіки
0665 - Методика викладання економіки
0429 - Методика викладання економіки
1356 - Методика викладання зарубіжної літератури
0900 - Методика викладання польської мови
0876 - Методика викладання психології
0904 - Методика викладання української літератури
0903 - Методика викладання української мови
0215 - Методика виховної роботи
1362 - Методика і практика виховної роботи
0938 - Методика позанавчальної виховної роботи
0212 - Методика професійного навчання
0890 - Методологічні та теоретичні проблеми психології
0356 - Методологія і організація наукових досліджень
1315 - Методологія і організація наукових досліджень
1304 - Методологія і організація наукових досліджень
1471 - Методологія і організація наукових досліджень
1522 - Методологія і організація наукових досліджень
1655 - Методологія наукових та прикладних досліджень в управлінні
1487 - Методологія розробки конкурентноспроможних виробів
1406 - Методологія розробки конкурентноспроможних виробів
0527 - Методологія розробки програмних продуктів та великих програмних систем
0578 - Механізм регулювання оплати праці
0609 - Механізм розрахунків в ЗЕД
1626 - Механіка
0926 - Мистецтвознавство
0604 - Митна справа
0607 - Митна статистика
0959 - Митне оформлення і контроль
0603 - Митне право
0611 - Митне регулювання ЗЕД
0605 - Митні платежі
1297 - Митні послуги і процедури
1190 - Міжнародна економіка
0062 - Міжнародна економіка
1326 - Міжнародна економічна діяльність України
0610 - Міжнародна логістика
0785 - Міжнародна організація праці
1096 - Міжнародна система фінансового моніторингу
0515 - Міжнародна стандартизація та сертифікація
1512 - Міжнародна стандартизація та сертифікація
0783 - Міжнародна торгівля
1122 - Міжнародне інформаційне право
1467 - Міжнародне приватне право
0402 - Міжнародний маркетинг
1257 - Міжнародний менеджмент
0064 - Міжнародні економічні відносини
1468 - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
1370 - Міжнародні розрахунки та валютні операції
1593 - Міжнародні стандарти безпеки підприємств
0982 - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти аудиту
1224 - Мікробіологія
0066 - Мікроекономіка
0455 - Місцеві фінанси
1117 - Мови SQL-запитів
0615 - Мови об`єктно-орієнтованого програмування
0632 - Мовна модель сучасного інформаційного простору
0916 - Мовні девіації
0932 - Мовно-комунікативні основи культури спілкування
1015 - Моделі економічної динаміки
1535 - Моделі і методи в обгрунтуванні управлінських рішень
0955 - Моделі і методи в управлінні
0443 - Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
1007 - Моделі управління інформаційними технологіями
0559 - Моделювання банківської діяльності
1310 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
1368 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
0991 - Моделювання демографічних процесів
0067 - Моделювання економіки
0472 - Моделювання економічної динаміки
0258 - Моделювання і прогнозування стану довкілля
1664 - Моделювання інвестиційних процесів
0548 - Моделювання систем
1341 - Моделювання систем та системний аналіз
1263 - Моделювання системних характеристик в економіці
1243 - Моделювання та інформаційні системи в торгівлі
1657 - Моделювання та оптимізація бізнес-процесів
1012 - Моделювання та управління розвитком регіону
0336 - Моделювання технологічних процесів
0517 - Моделювання фінансових ринків
0257 - Моніторинг довкілля
0935 - Морфологія польської мови
1050 - Мотивація інноваційної діяльності персоналу
0158 - Мотивація персоналу
1587 - Мультиагентне моделювання
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11