Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [H] [R] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
1135 - САЕ системи
0928 - Самоменеджмент
0505 - САПР виробів із шкіри
0550 - САПР конструкторської та технологічної підготовки виробництва
0040 - САПР одягу
0461 - САПР технології виробництва
0518 - САПР технологічних процесів
0310 - САПР технологічних процесів
0794 - Світова культура і мистецтво
0574 - Світові та національні релігії
1238 - Синергетика і самоорганізація в економічних дослідженнях
0690 - Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності
0937 - Синтаксис польської мови
0980 - Система СОТ
1456 - Система технологій готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
0966 - Система управління відносинами з клієнтами
1093 - Система фінансового моніторингу
1506 - Системи бізнес-аналітики
0242 - Системи і механізми соціального захисту
0112 - Системи нормування в управлінні виробничої діяльності
0105 - Системи обробки економічної інформації
0404 - Системи обробки маркетингової інформації
2005 - Системи опрацювання табличних даних
0463 - Системи підтримки прийняття рішень
1014 - Системи прийняття рішень
0106 - Системи технологій
0653 - Системи технологій промисловості
1452 - Системи технологій у бізнесі
0108 - Системи управління базами даних
0540 - Системи штучного інтелекту
0726 - Системи штучного інтелекту
0539 - Системне програмне забезпечення
0528 - Системне програмування та операційні системи
0464 - Системний аналіз
0536 - Системний аналіз (проектування систем обробки інформації)
1463 - Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
1136 - Системний аналіз та проектування комп`ютерних інформаційних систем
1496 - Сміхоаналіз комічного тексту
0245 - Соціальна відповідальність
1029 - Соціальна відповідальність підприємств
1541 - Соціальна екологія
0684 - Соціальна економіка
1554 - Соціальна і демографічна статистика
0170 - Соціальна політика
0238 - Соціальна психологія
0296 - Соціальна робота у сфері дозвілля
0882 - Соціальне прогнозування
0451 - Соціальне страхування
0650 - Соціально-економічна безпека
1586 - Соціально-економічна безпека бізнесу
0994 - Соціально-економічна безпека підприємств
1076 - Соціально-економічна безпека суб`єктів фінансового ринку
1239 - Соціально-економічні основи формування якості
1040 - Соціологічні дослідження у сфері праці
0109 - Соціологія
0171 - Соціологія праці
1219 - Спецкомпозиція виробів
0933 - Спецкурс з української літератури
1365 - Спецрозділи з проектування виробів
1510 - Спецрозділи з проектування виробів
0908 - Стандарти обліку і аудиту
1474 - Стандарти обліку та нормативи оподаткування
1659 - Стандарти фінансової звітності та аудиту
0413 - Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
1319 - Стандартизація, сертифікація і метрологія
0844 - Старослов`янська мова
0229 - Статистика
0230 - Статистика
0111 - Статистика
1199 - Статистика
0680 - Статистика ІІ
0172 - Статистика праці
1035 - Статистика трудових показників
1068 - Створення та управління брендами
1354 - Стилістика і культура української мови
1698 - Стилістика та іміджелогія в індустрії моди
0914 - Стилістика української мови
1038 - Стимулювання і оплата праці
1011 - Стохастичне програмування
1266 - Стохастичні основи нормування праці
1417 - Стратегічне партнерство в бізнесі
1256 - Стратегічне управління
1464 - Стратегічне управління інноваційним розвитком
1269 - Стратегічне управління людськими ресурсами
0113 - Стратегічне управління підприємством (Стратегічний менеджмент)
1276 - Стратегічний аналіз
0407 - Стратегічний маркетинг
1051 - Стратегічний менеджмент людських ресурсів
1366 - Стратегічний менеджмент людських ресурсів
1643 - Стратегічний менеджмент сфери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
0975 - Стратегічний облік
1623 - Стратегічний розвиток інститутів фінансового ринку
1635 - Стратегічний розвиток та управління змінами
0175 - Стратегія підприємства
1430 - Стратегія розвитку бізнесу
0114 - Стратегія управління підприємством (Стратегічний менеджмент)
1060 - Страховий маркетинг
0723 - Страховий менеджмент
1621 - Страховий менеджмент та ризик-менеджмент у страхуванні
0176 - Страхові послуги
0602 - Страхові послуги ЗЕД
0357 - Страхування
1082 - Страхування ЗЕД
1612 - Страхування та фінанси страхових організацій
1380 - Судові експертизи в оподаткуванні
0997 - Судово-бухгалтерська експертиза
0424 - Суспільні комунікації
0116 - Сучасна економічна політика
0945 - Сучасна українська літературна мова (ч.2)
0946 - Сучасна українська літературна мова (ч.3)
1215 - Сучасна українська літературна мова (ч.4)
0944 - Сучасна українська літературна мова. Фонетика
0907 - Сучасний літературний процес
0304 - Сучасні виробничі технології
0748 - Сучасні економічні теорії
0192 - Сучасні інформаційні системи в УПЕП
1270 - Сучасні комп`ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці
0516 - Сучасні методи проектування виробів зі шкіри
0355 - Сучасні методи проектування швейного виробництва
0334 - Сучасні методи соціологічних досліджень
1004 - Сучасні пакети прикладних програм
0223 - Сучасні системи проектування одягу
0856 - Сучасні теорії глибинної психології
0562 - Сучасні технології та інструментарій програмування
0953 - Сучасні технології управління
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11