Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [H] [R] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0572 - Україна: історія земель та народів
0886 - Українознавство
0897 - Українська діалектологія
1497 - Українська лексикографія
0622 - Українська мова
0769 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
1672 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
1181 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
0123 - Українська мова за проф спрямуванням
0195 - Українська мова та література
0929 - Українська ономастика
0571 - Українське державотворення
0911 - Українське словникарство
1361 - Українське термінознавство
0626 - Університетська освіта
0638 - Університетська освіта
0639 - Університетська освіта
0640 - Університетська освіта
0641 - Університетська освіта
0642 - Університетська освіта
1446 - Управління бізнесом
1367 - Управління вартістю підприємства
0729 - Управління вартістю підприємства
1047 - Управління виробничими групами
0181 - Управління витратами
0126 - Управління витратами та ресурсами
0393 - Управління витратами та ресурсами
1582 - Управління витратами та цінова політика підприємства
1568 - Управління витратами та цінова політика підприємства
1558 - Управління внутрішнім ринком праці та кадрова політика
1048 - Управління групами в організації
1556 - Управління діловими комунікаціями та нетворкінг
0759 - Управління економічною безпекою
0922 - Управління ефективним розвитком підприємств
1507 - Управління запасами та логістичні діяльність підприємств
1031 - Управління ЗЕД підприємства
1203 - Управління змінами
1369 - Управління змінами та розвитком підприємства
1383 - Управління знаннями
1531 - Управління знаннями організації
1289 - Управління зовнішньо-економічною діяльністю
1111 - Управління ІT-проектами
1063 - Управління інвестиційними проектами
0870 - Управління інноваційними проектами
0964 - Управління інноваціями
0693 - Управління інформаційними ресурсами підприємства
0742 - Управління кар`єрою персоналу
0298 - Управління командами
1412 - Управління комерційною діяльністю
1640 - Управління конкурентноспроможністю підприємств сфери гостинності
1282 - Управління конкурентною політикою
0686 - Управління конфліктами
1036 - Управління корпоративною культурою організації
0365 - Управління корпораціями
1042 - Управління людським розвитком
1067 - Управління маркетингом
0205 - Управління міжнародними торгівельними операціями
0196 - Управління міжнародними транспортними перевезеннями
1466 - Управління міжнародною конкурентноспроможністю
1572 - Управління операційною діяльністю підприємства
1579 - Управління операційною діяльністю підприємства
1039 - Управління оплатою праці
0683 - Управління персоналом
0566 - Управління персоналом
1560 - Управління персоналом в публічній сфері
1524 - Управління персоналом та самоменеджмент
1650 - Управління підприємництвом
1032 - Управління поведінкою персоналу
0489 - Управління потенціалом підприємства
1296 - Управління працею
1329 - Управління природоохоронною діяльністю
1064 - Управління продажами
0488 - Управління проектами
0156 - Управління проектами
1000 - Управління проектами інформатизації
0173 - Управління ризиком
0756 - Управління ринковою вартістю
0426 - Управління розвитком персоналу
1667 - Управління соціальним захистом
0297 - Управління соціальним захистом вразливих верств населення
0268 - Управління соціальним розвитком
1651 - Управління торговельним бізнесом
0682 - Управління трудовим потенціалом
0127 - Управління трудовими ресурсами
1619 - Управління фінансами підприємства
1258 - Управління фінансовою санацією підприємства
0152 - Управління якістю
0069 - Управління якістю
0308 - Управління якістю
1292 - Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1532 - Управління якістю, стандартизація і сертифікація
1414 - Управлінська діагностика
1653 - Управлінська діагностика та прогнозування у підприємництві
0128 - Управлінський облік
0441 - Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
0367 - Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
1676 - Управлінські рішення в бізнесі
0894 - Усна народна творчість
0317 - Устаткування для виготовлення виробів
0063 - Устаткування для виготовлення виробів
0278 - Устаткування систем водопостачання
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11