Хмельницький нацiональний унiверситет
Навчальний Центр заочно-дистанційної освіти
ГОЛОВНА СТОРIНКА

Перелiк навчальних модулiв

[C] [H] [R] [W] [А] [Б] [В] [Г] [Д] [Е] [Ж] [З] [І] [К] [Л] [М] [Н] [О] [П] [Р] [С] [Т] [У] [Ф] [Х] [Ц] [Ч] 
[Всi модулi]  [Сертифiкованi]  [З перекладом]  [Варiативнi] 
0001 - Конфекціонування
0002 - Антикризове управління
0003 - Економіка виробництва
0004 - АРМ менеджера
0005 - Фінансовий облік 2
0006 - Банківська справа
0007 - Безпека життєдіяльності
0008 - Бізнес-планування
0009 - Бухгалтерський облік в галузях
0010 - Облік в зарубіжних країнах
0011 - Бухгалтерський облік ЗЕД
0012 - Бухгалтерський облік
0013 - Основи економічної теорії
0014 - Вища математика
0015 - Візуальне об`єктне програмування
0016 - Планування та управління підприємством
0017 - Господарське законодавство
0018 - Гроші та кредит
0019 - Державне регулювання економіки
0020 - Галузеві технології
0021 - Дискретна математика
0022 - Економетрія
0023 - Дослідження операцій
0024 - Філософія (етика, естетика)
0025 - Економіка підприємства
0026 - Економіка праці
0027 - Економіка праці
0028 - Економічна історія
0029 - Економічна кібернетика
0030 - Економічний аналіз діяльності промислових підприємств
0031 - Економічний аналіз
0032 - Звітність підприємств
0033 - Імітаційне моделювання
0034 - Інвестиційний менеджмент
0035 - Інвестування
0036 - Інноваційний менеджмент
0037 - Іноземна мова (Англійська)
0038 - Інформатика і комп`ютерна техніка
0039 - Інформаційні системи і технології у фінансах
0040 - САПР одягу
0041 - Інформаційні системи в менеджменті
0042 - Інформаційні системи і технології обліку
0043 - Історія економічних вчень
0044 - Історія України
0045 - Комп`ютерний аналіз даних
0046 - Комп`ютерні технології обліку
0047 - Контролінг
0048 - Контроль і ревізія
0049 - Матеріалознавство виробів
0050 - Концепції сучасного природознавства
0051 - Макроекономіка
0052 - Маркетинг
0053 - Вища математика (для економістів загальний курс)
0054 - Математичне програмування
0055 - Менеджмент
0056 - Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва
0057 - Державний іспит зі спеціальності
0058 - Організація праці менеджера
0059 - Дослідження операцій
0060 - Методи прийняття управлінських рішень
0061 - Методи прогнозування
0062 - Міжнародна економіка
0063 - Устаткування для виготовлення виробів
0064 - Міжнародні економічні відносини
0065 - Переддипломна практика
0066 - Мікроекономіка
0067 - Моделювання економіки
0068 - Облік у бюджетних установах
0069 - Управління якістю
0070 - Ділова українська мова
0071 - Організація виробництва
0072 - Операційний менеджмент
0073 - Організація обліку на підприємствах малого бізнесу
0074 - Підприємницьке право
0075 - Організація та нормування праці
0076 - Організація та планування виробництва
0077 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0078 - Аудит
0079 - Планування та управління підприємством
0080 - Основи бізнесу
0081 - Основи екології
0082 - Основи комп`ютерної графіки
0083 - Основи права
0084 - Основи конструювання
0085 - Основи менеджменту
0086 - Основи підприємництва
0087 - Хімізація технологічних процесів
0088 - Основи психології і педагогіки
0089 - Основи технології виробництва
0090 - Конструкторська підготовка виробництва
0091 - Охорона праці
0092 - Державний іспит зі спеціальності
0093 - Планування галузеве
0094 - Планування діяльності підприємств
0095 - Психологія управління
0096 - Політична економія
0097 - Політологія
0098 - Загальноекологічна навчальна практика
0099 - Прогнозування та макроекономічне планування
0100 - Програмні оболонки і пакети
0101 - Проектування та обгрунтування економічних рішень
0102 - Промисловий маркетинг
0103 - Релігієзнавство
0104 - Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка
0105 - Системи обробки економічної інформації
0106 - Системи технологій
0107 - Підготовка тьюторів
0108 - Системи управління базами даних
0109 - Соціологія
0110 - Економіка і організація діяльності об`єднань
0111 - Статистика
0112 - Системи нормування в управлінні виробничої діяльності
0113 - Стратегічне управління підприємством (Стратегічний менеджмент)
0114 - Стратегія управління підприємством (Стратегічний менеджмент)
0115 - Організація обліку
0116 - Сучасна економічна політика
0117 - Теорія економічного аналізу
0118 - Теорія ймовірностей і математична статистика
0119 - Основи композиції
0120 - Технології машинобудування і виробництво будматеріалів
0121 - Технологія програмування
0122 - Трудове право
0123 - Українська мова за проф спрямуванням
0124 - Культурологія
0125 - Менеджмент персоналу
0126 - Управління витратами та ресурсами
0127 - Управління трудовими ресурсами
0128 - Управлінський облік
0129 - Філософія
0130 - Фінанси (загальні)
0131 - Фінансовий менеджмент
0132 - Фінанси підприємств
0133 - Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
0134 - Фінансовий аналіз
0135 - Фінансовий менеджмент
0136 - Фінансовий облік
0137 - Хіміко-фізичні основи виробництва
0138 - Підготовка методистів
0139 - Банківські операції
0140 - Біржі і біржові операції
0141 - Бюджетна система
0142 - Внутрішній економічний механізм підприємства
0143 - Діловодство
0144 - Проектування художніх систем одягу
0145 - Економіка та організація інноваційної діяльності
0146 - Дипломна робота
0147 - Економічний ризик і методи його вимірювання
0148 - Облік і аудит в банках
0149 - Малюнок і спецкомпозиція
0150 - Інформаційні системи в управлінні трудовими ресурсами
0151 - Комп`ютерні мережі та комунікації
0152 - Управління якістю
0153 - Інформаційні системи і технології у фінансах
0154 - Кадрове діловодство
0155 - Менеджмент продуктивності
0156 - Управління проектами
0157 - Менеджмент організацій
0158 - Мотивація персоналу
0159 - Нормування праці
0160 - Організація діяльності підприємств
0161 - Організація праці
0162 - Фінансовий аналіз
0163 - Основи обліку і аналізу в банках
0164 - Основи охорони праці
0165 - Податкова система
0166 - Проектний аналіз
0167 - Проектування процесів праці
0168 - Ринок праці
0169 - Ринок фінансових операцій
0170 - Соціальна політика
0171 - Соціологія праці
0172 - Статистика праці
0173 - Управління ризиком
0174 - Проектування одягу на нетипову фігуру
0175 - Стратегія підприємства
0176 - Страхові послуги
0177 - Інженерна графіка
0178 - Переддипломна практика
0179 - Дипломна робота
0180 - Технології легкої промисловості
0181 - Управління витратами
0182 - Фізіологія і психологія праці
0183 - Менеджмент
0184 - Менеджмент
0185 - Цінова політика підприємства
0186 - Центральний банк і грошово-кредитна політика
0187 - Ціноутворення
0188 - Інформатика і компютерна техніка
0189 - Іноземна мова (Французька)
0190 - Іноземна мова (Німецька)
0191 - Інженерна і комп`ютерна графіка
0192 - Сучасні інформаційні системи в УПЕП
0193 - Інформатика
0194 - Хімія
0195 - Українська мова та література
0196 - Управління міжнародними транспортними перевезеннями
0197 - Загальна та соціальна психологія
0198 - Загальна педагогіка та історія педагогіки
0199 - Логіка та риторика
0200 - Основи медичних знань
0201 - Малюнок і основи художньої графіки
0202 - Матеріалознавство
0203 - Матеріалознавство
0204 - Технологія обробки металу з практикумом
0205 - Управління міжнародними торгівельними операціями
0206 - Проектування швейних виробів
0207 - Технологія обробки і збереження харчових продуктів з практикумом (обслуговуюча праця)
0208 - Психологія
0209 - Професійна педагогіка
0210 - Державне регулювання економіки
0211 - Основи прикладної антропології
0212 - Методика професійного навчання
0213 - Основи науково-педагогічного дослідження
0214 - Вікова і педагогічна психологія
0215 - Методика виховної роботи
0216 - Основи педагогічної майстерності
0217 - Основи теорії трудового навчання
0218 - Технічна естетика
0219 - Декоративно-прикладне мистецтво
0220 - Технологія обробки деревини з практикумом
0221 - Експлуатація та ремонт побутової техніки
0222 - Технологія швейних виробів з практикумом
0223 - Сучасні системи проектування одягу
0224 - Технічні засоби навчання
0225 - Переддипломна практика
0226 - Математичне програмування
0227 - Основи теплотехніки і тепломасопереносу
0228 - Економетрія
0229 - Статистика
0230 - Статистика
0231 - Основи конструювання виробів
0232 - Дипломна робота
0233 - Диференційна психологія
0234 - Економічна географія
0235 - Основи математичної статистики
0236 - Фізхімія полімерів
0237 - Психологія особистості
0238 - Соціальна психологія
0239 - Технології управління персоналом
0240 - Аналіз і прогнозування ринку праці
0241 - Кадровий моніторинг
0242 - Системи і механізми соціального захисту
0243 - Психофізіологія
0244 - Історія психології
0245 - Соціальна відповідальність
0246 - Вікова психологія
0247 - Основи гідрології, метеорології і кліматології
0248 - Геологія з основами геоморфології. Грунтознавство
0249 - Біологія
0250 - Топографія з основами картографії
0251 - Загальна екoлогія
0252 - Екологія людини та соціальна екологія
0253 - Економіка природокористування
0254 - Екологічна експертиза
0255 - Радіоекологія
0256 - Організація управління в екологічній діяльності (Управління природоохоронною діяльністю)
0257 - Моніторинг довкілля
0258 - Моделювання і прогнозування стану довкілля
0259 - Ландшафтна екологія
0260 - Біогеохімія
0261 - Техноекологія
0262 - Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
0263 - Заповідна справа
0264 - Екологія міських систем (Урбоекологія)
0265 - Нормування антропогенного навантаження на природне середовище
0266 - Екологічна безпека (Основи екобезпеки територій і акваторій)
0267 - Екологічне право
0268 - Управління соціальним розвитком
0269 - Організація екологічного інспектування (Природоохоронне інспектування)
0270 - Екологічна токсикологія
0271 - Банки екологічної інформації
0272 - Техноекологія (Промислова екологія)
0273 - Аналітична хімія і фізико-хімічні методи аналізу
0274 - Основи біотехнології. Біоіндикація
0275 - Охорона праці галузі
0276 - Основи проектування очисних споруд
0277 - Методи очистки та контролю якості води
0278 - Устаткування систем водопостачання
0279 - Техніка захисту атмосфери
0280 - Екологічна стандартизація та сертифікація
0281 - Екологічний аудит
0282 - Природоохоронні технології (Техніка поводження з відходами)
0283 - Проект нормативів гранично допустимих скидів (ГДС)
0284 - Дипломна робота
0285 - Загальна педагогіка
0286 - Прикладна математика
0287 - Фізика
0288 - Теоретична механіка
0289 - Прикладна механіка
0290 - Теоретична і прикладна механіка
0291 - Проектування одягу
0292 - Облік ЗЕД
0293 - Інвестиційна діяльність
0294 - Логіка
0295 - Загальна психологія та історія психології
0296 - Соціальна робота у сфері дозвілля
0297 - Управління соціальним захистом вразливих верств населення
0298 - Управління командами
0299 - Матеріалознавство і конфекціонування
0300 - Основи конструювання виробів
0301 - Основи технології виробів
0302 - Проектування виробів (взуття)
0303 - Фізика
0304 - Сучасні виробничі технології
0305 - Етика і естетика
0306 - Психологія та педагогіка
0307 - Економіка і організація виробництва
0308 - Управління якістю
0309 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0310 - САПР технологічних процесів
0311 - Економічна теорія
0312 - Електротехніка і основи промелектроніки
0313 - Економіка і організація виробництва
0314 - Основи стандартизації та управління якістю
0315 - Оснастка взуттєвого виробництва
0316 - Основи технічної творчості та патентознавства
0317 - Устаткування для виготовлення виробів
0318 - Інформаційне і методичне забезпечення САПР взуття
0319 - Основи техніко-економічного планування виробництва
0320 - Проектування підприємств
0321 - Переробка полімерів
0322 - Нові техніка, технологія і матеріали для виготовлення виробів із шкіри
0323 - Технологічна підготовка виробництва
0324 - Проектування технологічної оснастки
0325 - Художнє проектування і моделювання виробів
0326 - Конструкторська підготовка виробництва
0327 - Матеріалознавство виробів
0328 - Малюнок і спецкомпозиція
0329 - Основи маркетингу
0330 - Історія і композиція костюму
0331 - Комп`ютерне конструювання одягу
0332 - Методи типового проектування одягу
0333 - Конструювання одягу з різних матеріалів
0334 - Сучасні методи соціологічних досліджень
0335 - Проектування підприємств ( швейних)
0336 - Моделювання технологічних процесів
0337 - Технологічна підготовка виробництва
0338 - Технологія виготовлення виробів з нових матеріалів
0339 - Хімізація технологічних процесів
0340 - Маркетинг у галузі
0341 - Історія світової цивілізації
0342 - Вища математика, частина перша
0343 - Потенціал підприємств: формування і оцінювання
0344 - Історія вчень про державу і право
0345 - Інформаційні системи і технології підприємств
0346 - Основи казначейської справи
0347 - Економіка праці і соціально-трудові відносини
0349 - Педагогічна психологія
0351 - Нейропсихологія
0352 - Філософські проблеми наукового пізнання
0353 - Педагогічна практика
0354 - Новітні технології швейного виробництва
0355 - Сучасні методи проектування швейного виробництва
0356 - Методологія і організація наукових досліджень
0357 - Страхування
0358 - Основи технічної творчості та патентознавства
0359 - Малюнок і основи художньої графіки
0360 - Основи прикладної антропології
0361 - Матеріалознавство і конфекціонування
0362 - Основи стандартизації та управління якістю
0363 - Основи технології виробів
0364 - Податковий контроль
0365 - Управління корпораціями
0366 - Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
0367 - Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
0368 - Кон`юнктура зовнішніх ринків
0369 - Організація та методика аудиту
0370 - Прикладна механіка
0371 - Історичні епохи та культури
0372 - Корпоративна звітність
0373 - Державний іспит зі спеціальності
0374 - Дипломна робота
0375 - Державний іспит зі спеціальності
0376 - Дипломна робота
0377 - Державний іспит зі спеціальності
0378 - Дипломна робота
0379 - Цінова політика
0380 - Державний іспит зі спеціальності
0381 - Випускна робота зі спеціальності
0382 - Дипломна робота. Менеджмент організацій
0383 - Економіка праці в організації
0384 - Інфраструктура товарного ринку
0385 - Товарознавство
0386 - Маркетинг послуг
0387 - Маркетингова цінова політика
0388 - Маркетингова політика комунікацій
0389 - Маркетингові дослідження
0390 - Маркетингова товарна політика
0391 - Вища математика
0392 - Економіка праці і соціально-трудові відносини
0393 - Управління витратами та ресурсами
0394 - Економіка підприємства
0395 - Основи педагогіки і психології
0396 - Екологія
0397 - Економіка виробництва
0398 - Технологія ділового спілкування
0399 - Правознавство
0400 - Логістика
0401 - Маркетинговий аналіз
0402 - Міжнародний маркетинг
0403 - Організація та планування діяльності підприємств
0404 - Системи обробки маркетингової інформації
0405 - Державний іспит з економічної теорії
0406 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0407 - Стратегічний маркетинг
0408 - Рекламний менеджмент
0409 - Поведінка споживачів
0410 - Комерційна діяльність посередницьких підприємств
0411 - Товарно-інноваційна політика
0412 - Маркетингова політика розподілу
0413 - Стандартизація і сертифікація продукції та послуг
0414 - Маркетинговий менеджмент
0415 - Фінансовий менеджмент
0416 - Державний іспит зі спеціальності
0417 - Переддипломна практика
0418 - Дипломна робота
0419 - Політична історія світу
0420 - Етика ділового спілкування
0421 - Теорія соціального управління
0422 - Основи ЗЕД
0423 - Професійно-кадрове забезпечення підприємств
0424 - Суспільні комунікації
0425 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0426 - Управління розвитком персоналу
0427 - Державне регулювання зайнятості
0428 - Конфліктологія
0429 - Методика викладання економіки
0430 - Основи наукових досліджень
0431 - Державний іспит зі спеціальності
0432 - Переддипломна практика
0433 - Дипломна робота
0434 - Економічна статистика
0435 - Облік страхової діяльності
0436 - Фінансовий облік 1
0437 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0438 - Переддипломна практика
0439 - Фізико-хімічні основи чистих виробництв
0440 - Фінансове право
0441 - Управлінські інформаційні системи в аналізі та аудиті
0442 - Податковий облік і аудит
0443 - Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті
0444 - Основи митної справи
0445 - Аналіз інвестиційних проектів
0446 - Фінансовий ринок
0447 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0448 - Переддипломна практика
0449 - Організація і методика аудиту
0450 - Бюджетний менеджмент
0451 - Соціальне страхування
0452 - Податковий менеджмент
0453 - Ринок фінансових послуг
0454 - Фінансова санація та банкрутство підприємства
0455 - Місцеві фінанси
0456 - Фінансовий менеджмент в банку
0457 - Дискретний аналіз
0458 - Чисельна оптимізація
0459 - Прогнозування соціально-економічних процесів
0460 - Теорія випадкових процесів
0461 - САПР технології виробництва
0462 - Організація підприємницької діяльності
0463 - Системи підтримки прийняття рішень
0464 - Системний аналіз
0465 - Актуарні розрахунки
0466 - Комп`ютерні мережі
0467 - Корпоративні інформаційні системи
0468 - Електронна комерція
0469 - Ефективність інформаційних систем
0470 - Математичні моделі в менеджменті і маркетингу
0471 - Багатовимірне економіко-статистичне моделювання
0472 - Моделювання економічної динаміки
0473 - Експертні системи
0474 - Проектування АС виробничої діяльності
0475 - Методи та моделі економічного прогнозування
0476 - Економетричне моделювання
0477 - Інформаційні системи і технології в економіці
0478 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0479 - Державний іспит зі спеціальності
0480 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0481 - Державний іспит зі спеціальності
0482 - Дипломна робота
0483 - Переддипломна практика
0484 - Переддипломна практика
0485 - Дипломна робота
0486 - Економічна діагностика
0487 - Комп`ютерна обробка економічної інформації
0488 - Управління проектами
0489 - Управління потенціалом підприємства
0490 - Операційний менеджмент
0491 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0492 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0493 - Переддипломна практика
0494 - Переддипломна практика
0495 - Органічна хімія
0496 - Дипломна робота
0497 - Проектування гнучких техпроцесів
0498 - Математичні моделі ринкової економіки
0499 - Державний іспит зі спеціальності
0500 - Еколого-економічний потенціал митної території України
0501 - Конфекціонування
0502 - Планування підприємств
0503 - Композиція виробів із шкіри
0505 - САПР виробів із шкіри
0506 - Проектування шкіргалантерейних виробів
0507 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0508 - Державний іспит зі спеціальності
0509 - Переддипломна практика
0510 - Дипломна робота
0511 - Тотальний менеджмент
0512 - Облік в галузях економіки
0513 - Проектування підприємств малої потужності
0514 - Технологія шкіргалантерейних виробів
0515 - Міжнародна стандартизація та сертифікація
0516 - Сучасні методи проектування виробів зі шкіри
0517 - Моделювання фінансових ринків
0518 - САПР технологічних процесів
0519 - Переддипломна практика
0520 - Основи програмування і алгоритмічні мови
0521 - Основи електротехніки та електроніки
0522 - Об`єктно-орієнтоване програмування
0523 - Основи ком`ютерного моделювання зображень
0524 - Комп`ютерна схемотехніка (елементи і схеми комп`ютерних систем)
0525 - Основи дискретної математики
0526 - Технічна механіка
0527 - Методологія розробки програмних продуктів та великих програмних систем
0528 - Системне програмування та операційні системи
0529 - Комп`ютерні мережі
0530 - Технологія конструкційних матеріалів і матеріалознавство
0531 - Філософія (філософія, релігія, логіка, етика і естетика)
0532 - Архітектура комп`ютерів
0533 - Методи та засоби комп`ютерних інформаційних технологій
0534 - Методи синтезу і оптимізації
0535 - Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об`єктів та систем
0536 - Системний аналіз (проектування систем обробки інформації)
0537 - Організація баз даних та знань
0538 - Чисельні методи в інформатиці
0539 - Системне програмне забезпечення
0540 - Системи штучного інтелекту
0541 - Технологія програмування та створення програмних продуктів
0542 - Технічні засоби митного екологічного контролю
0543 - Інтегровані комп`ютерні системи
0544 - Техніка і технологія машинобудування
0545 - Надійність систем
0546 - Основи технічного дизайну, комп`ютерний дизайн
0547 - Програмне забезпечення мережевих систем
0548 - Моделювання систем
0549 - Економіка і організація виробництва
0550 - САПР конструкторської та технологічної підготовки виробництва
0551 - Проектування розподілених баз даних та знань
0552 - Інформаційні основи управління в екологічній безпеці
0553 - Основи бухгалтерського обліку та інформаційних систем обліку
0554 - Навігаційні засоби інтернет
0555 - Інсталяція та експлуатація мережевих операційних систем
0556 - Інтелектуальна власність
0557 - Основи інженерної діяльності та наукових досліждень
0558 - Маркетинг та дистрибюція інформаційних технологій
0559 - Моделювання банківської діяльності
0560 - Розробка комп`ютерних систем проектування
0561 - Мережеві системи автоматизації проектування
0562 - Сучасні технології та інструментарій програмування
0563 - Захист інформації
0564 - Автоматизація виробничих процесів
0565 - Аналіз підприємницької діяльності
0566 - Управління персоналом
0567 - Фінанси корпорацій
0568 - Переддипломна практика
0569 - Інформаційне забезпечення технологічних процесів
0570 - Озеленення населених місць
0571 - Українське державотворення
0572 - Україна: історія земель та народів
0573 - Інформаційний менеджмент
0574 - Світові та національні релігії
0575 - Державний іспит зі спеціальності
0576 - Культура професійного мовлення та спілкування
0577 - Переддипломна практика
0578 - Механізм регулювання оплати праці
0579 - Дипломна робота
0580 - Дипломне проектування (Кваліфікаційна робота)
0581 - Технології харчової промисловості
0582 - Дипломний проект
0583 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0584 - Основи математичної логіки
0585 - Організація підприємницької діяльності
0586 - Організація виробництва
0587 - Вища математика, частина друга
0588 - Організація виробництва
0589 - Основи зовнішньоекономічної діяльності
0590 - Основи технології виробів
0591 - Основи техніко-економічного проектування виробництва
0592 - Основи техніко-економічного проектування виробництва
0593 - Менеджмент організацій
0594 - Інформатика і системологія
0595 - Декоративне квітникарство
0596 - Основи інформатики та обчислювальної техніки
0597 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0598 - Технічна механіка
0599 - ТНК у системі міжнародних економічних відносин
0600 - Менеджмент якості
0601 - Економічний аналіз діяльності організацій
0602 - Страхові послуги ЗЕД
0603 - Митне право
0604 - Митна справа
0605 - Митні платежі
0606 - Економічне обгрунтування управлінських рішень
0607 - Митна статистика
0608 - Технічне забезпечення митного контролю
0609 - Механізм розрахунків в ЗЕД
0610 - Міжнародна логістика
0611 - Митне регулювання ЗЕД
0612 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0613 - Дипломна робота
0614 - Переддипломна практика
0615 - Мови об`єктно-орієнтованого програмування
0616 - Теорія алгоритмів і програмування
0617 - Товарознавство
0618 - Маркетингова товарна політика
0619 - Державний іспит зі спеціальності
0620 - Логістика
0621 - Автоматизація процесів виробництва
0622 - Українська мова
0623 - Педагогіка
0624 - Методика викладання екологічних дисциплін
0625 - Вступ до фаху
0626 - Університетська освіта
0627 - Філософія
0628 - Математика для економістів
0629 - Економічна інформатика
0630 - Культура наукової мови
0631 - Паблік рилейшнз
0632 - Мовна модель сучасного інформаційного простору
0633 - Психологія діяльності та навчальний менеджмент
0634 - Комунікативні процеси у навчанні
0635 - Інформаційні технології та комп`ютерне моделювання
0636 - Історія економіки та економічної думки
0637 - Інформатика і комп`ютерна техніка
0638 - Університетська освіта
0639 - Університетська освіта
0640 - Університетська освіта
0641 - Університетська освіта
0642 - Університетська освіта
0643 - Економіко-математичне моделювання
0644 - Інституціональна економіка
0645 - Фінанси
0646 - Діловодство з використанням комп`ютерної техніки
0647 - Регіональна економіка
0648 - Трансформаційна економіка та економічна політика держави
0649 - Ризикологія
0650 - Соціально-економічна безпека
0651 - Інвестиційний аналіз
0652 - Основи казначейської діяльності
0653 - Системи технологій промисловості
0654 - Безпека життєдіяльності
0655 - Національна економіка
0656 - Культурологія
0657 - Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва
0658 - Технологія створення програмних та інтелектуальних систем
0659 - Інформаційний бізнес
0660 - Інформаційні системи в економіці
0661 - Прикладні задачі моделювання економічних процесів
0662 - WEB-програмування
0663 - Випускна робота
0664 - Економічна кібернетика
0665 - Методика викладання економіки
0666 - Державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки
0667 - Випускна робота
0668 - Державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки
0669 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0670 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0671 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0672 - Облік у банках
0673 - Організація і методика економічного аналізу
0674 - Бізнес-планування
0675 - Облікова політика підприємства
0676 - Бухгалтерський облік
0677 - Методика викладання економіки
0678 - Аудит
0679 - Аудит ІІ
0680 - Статистика ІІ
0681 - Економіка праці і соціально-трудові відносини
0682 - Управління трудовим потенціалом
0683 - Управління персоналом
0684 - Соціальна економіка
0685 - Демографія
0686 - Управління конфліктами
0687 - Ергономіка
0688 - Інформаційні системи в управлінні персоналом і економіці праці
0689 - Організаційна поведінка
0690 - Синергетика і самоорганізація в економічній діяльності
0691 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0692 - Випускна робота
0693 - Управління інформаційними ресурсами підприємства
0694 - Інвестиційна політика підприємства
0695 - Формування бізнес-моделі підприємства
0696 - Основи наукових досліджень
0697 - Зовнішньо-економічна діяльність підприємства
0698 - Цінова політика підприємства
0699 - Методика викладання економіки
0700 - Державний екзамен з психолого-педагогічної підготовки
0701 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0702 - Випускна робота
0703 - Обгрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків
0704 - Потенціал і розвиток підприємства
0705 - Планування і контроль на підприємстві
0706 - Економіка підприємства
0707 - Маркетинг
0708 - Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці
0709 - Маркетингові дослідження
0710 - Маркетинг закупівель
0711 - Інформаційні системи і технології в маркетингу
0712 - Маркетинговий аудит
0713 - Маркетинг у банках
0714 - Практика і технологія продажів
0715 - Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом
0716 - Випускна робота
0717 - Контролінг
0718 - Планування діяльності підприємств
0719 - Економіко-математичне моделювання
0720 - Бюджетування діяльності суб`єктів господарювання
0721 - Фінанси страхових організацій
0722 - Державний іспит зі спеціальності
0723 - Страховий менеджмент
0724 - Метеорологія і кліматологія
0725 - Гідрологія
0726 - Системи штучного інтелекту
0727 - Гроші та кредит
0728 - Операційні системи та системне програмування серверних систем
0729 - Управління вартістю підприємства
0730 - Об`єктно-орієнтований аналіз та проектування
0731 - Організація контролю якості води, грунту та повітря
0732 - Базові основи управління
0733 - Основи державного управління та місцевого самоврядування
0734 - Геологія з основами геоморфології
0735 - Грунтознавство
0736 - Основи садово-паркового господарства
0737 - Основи менеджменту
0738 - Фітомеліорація
0739 - Математичні методи у психологіі
0740 - Історія української культури
0741 - Фінансове посередництво на фондовому ринку
0742 - Управління кар`єрою персоналу
0743 - Основи лідерства
0744 - Історія міжнародних відносин
0745 - Комп`ютерні технології у практичній психології
0746 - Психодіагностика
0747 - Основи клінічної психології
0748 - Сучасні економічні теорії
0749 - Психолого-педагогічне консультування
0750 - Гроші та кредит ІІ
0751 - Інформаційні джерела та технології в науковій діяльності
0753 - Організаційне забезпечення послуг на ринку інновацій
0754 - Бухгалтерський облік ІІ
0755 - Економіка праці і СТВ ІІ
0756 - Управління ринковою вартістю
0757 - Експериментальна психологія
0758 - Порівняльна психологія
0759 - Управління економічною безпекою
0760 - Технологія забезпечення безпеки послуг у готельному та ресторанному бізнесі
0761 - Організація анімаційних послуг
0762 - Іноземна мова (Англійська)
0763 - Бюджетне управління підприємством
0764 - Іноземна мова (Німецька)
0765 - Ділова іноземна мова (Англійська)
0766 - Ділова іноземна мова (Французька)
0767 - Ділова іноземна мова (Німецька)
0768 - Технології підприємницької діяльності
0769 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
0770 - Логістика
0771 - Інноваційний менеджмент
0772 - Основи технології виробів
0773 - Аналітична хімія і фізико-хімічні методи аналізу
0774 - Загальна екoлогія (та неоекологія)
0775 - Державний іспит зі спеціальності
0776 - Електротехніка та електроніка
0777 - Основи інноваційної економіки
0778 - Інформатика
0779 - Інформатика
0780 - Інформаційні системи і технології
0781 - Вступ до фаху (в т. ч. університетська освіта)
0782 - Вступ до фаху (в т. ч. університетська освіта)
0783 - Міжнародна торгівля
0784 - Іноземна мова (Англійська)
0785 - Міжнародна організація праці
0786 - Безпека банківської діяльності
0787 - Дискретна математика
0788 - Алгоритмізація та програмування
0789 - Технологія конструкційних матеріалів
0790 - Евристика
0791 - Інформаційне суспільство
0792 - Філософія глобальних проблем сучасності
0793 - Естетика
0794 - Світова культура і мистецтво
0795 - Культура народів світу
0796 - Риторика
0797 - Цінності європейської цивілізації
0798 - Історія сучасного світу
0799 - Теорія і методика фізичного самовдосконалення
0800 - Основи наукових досліджень
0801 - Етика бізнесу
0802 - Навчальна комп`ютерна практика
0803 - Економіка
0804 - Основи наукових досліджень
0805 - Навчальна практика
0806 - Інформатика
0807 - Етика обліку та аудиту
0808 - Навчальна комп`ютерна практика
0809 - Вступ до фаху
0810 - Історія обліку та аудиту
0811 - Навчальна практика:основи інформаційних технологій у фінансах
0812 - Корпоративна соціальна відповідальність
0813 - Історія світової фінансової системи
0814 - Навчальна практика: основи інформаційних технологій в економіці праці
0815 - Основи психокорекції з практикумом
0816 - Основи дефектології
0817 - Історія науки і техніки
0818 - Навчальна практика
0819 - Основи наукових досліджень
0820 - Комунікативний менеджмент
0821 - Менеджмент освітньої діяльності
0822 - Іміджеологія
0823 - Психологія менеджменту
0824 - Психологія ділового спілкування
0825 - Психологія лідерства
0826 - Основи педагогіки
0827 - Основи конституційного права
0828 - Історія менеджменту
0829 - Етика бізнесу
0830 - Кроскультурний менеджмент
0831 - Вища та прикладна математика
0832 - Історія економіки та економічних вчень
0833 - Іноземна мова за професійним спрямуванням (Англійська)
0834 - Іноземна мова за професійним спрямуванням (Німецька)
0835 - Іноземна мова за професійним спрямуванням (Французька)
0836 - Хімія з основами біогеохімії
0837 - Організація управління екологічною безпекою на засадах сталого розвитку
0838 - Екологічний менеджмент і аудит
0839 - Виразне читання
0840 - Розміщення продуктивних сил Подільського регіону
0841 - Вступ до літературознавства
0842 - Вступ до мовознавства
0843 - Практикум з української мови
0844 - Старослов`янська мова
0845 - Біржа праці
0846 - Вступ до спеціальності
0847 - Основи медичних знань
0848 - Менеджмент соціального захисту
0849 - Психотренінг
0850 - Загальна психологія
0851 - Основи психолого-педагогічних досліджень
0852 - Валеологія та вікова фізіологія
0853 - Державний аудит
0854 - Психолого-педагогічна практика
0855 - Психологія розвитку
0856 - Сучасні теорії глибинної психології
0857 - Психологія спорту
0858 - Комплексна курсова робота
0859 - Виробнича практика за фахом
0860 - Випускна робота
0861 - Ботаніка з основами дендрології
0862 - Основи наукових досліджень
0863 - Облік діяльності суб`єктів малого бізнесу
0864 - Технології легкої та харчової промисловості
0865 - Психокорекційна практика в закладах освіти
0866 - Державний кваліфікаційний іспит
0867 - Психологічна служба в системі освіти
0868 - Психологія конфлікту
0869 - Оцінювання ризиків при прийнятті управлінських рішень
0870 - Управління інноваційними проектами
0871 - Етнопсихологія
0872 - Психологія спілкування
0873 - Робота практичного психолога в дитячих будинках і школах-інтернатах
0874 - Дитяча психіатрія
0875 - Робота практичного психолога з сім`єю
0876 - Методика викладання психології
0877 - Психологія сексуальності
0878 - Психосоматика
0879 - Патопсихологія
0880 - Арттерапія
0881 - Етнологія
0882 - Соціальне прогнозування
0883 - Актуальні проблеми української та зарубіжної літератури
0884 - Права людини в сучасному світі
0885 - Прогностика
0886 - Українознавство
0887 - Антропологія
0888 - Психологія творчості та обдарованості
0889 - Робота практичного психолога з дітьми різного віку
0890 - Методологічні та теоретичні проблеми психології
0891 - Організаційна психологія та психологія управління
0892 - Психологія впливу
0893 - Психологія криз
0894 - Усна народна творчість
0895 - Вікова фізіологія та основи медичних знань
0896 - Латинська мова
0897 - Українська діалектологія
0898 - Історична граматика української мови
0899 - Історія української літературної мови
0900 - Методика викладання польської мови
0901 - Культура української мови
0902 - Практикум з інформаційних систем
0903 - Методика викладання української мови
0904 - Методика викладання української літератури
0905 - Експертні системи та моделі штучного інтелекту
0906 - Комплексний державний кваліфікаційний іспит
0907 - Сучасний літературний процес
0908 - Стандарти обліку і аудиту
0909 - Редакторський аналіз
0910 - Основи комунікативної лінгвістики
0911 - Українське словникарство
0912 - Основи журналістики
0913 - Історія видавничої справи
0914 - Стилістика української мови
0915 - Загальне редагування
0916 - Мовні девіації
0917 - Практикум з російсько-українського перекладу
0918 - Людина в сучасному соціумі
0919 - Дитяча література
0920 - Державне та регіональне управління
0921 - Етнолінгвістика
0922 - Управління ефективним розвитком підприємств
0923 - Історія мистецтв
0924 - Теорія організацій
0925 - Екокультура особистості
0926 - Мистецтвознавство
0927 - Геополітика
0928 - Самоменеджмент
0929 - Українська ономастика
0930 - Естетичні аспекти української і зарубіжної літератури
0931 - Основи літературної творчості
0932 - Мовно-комунікативні основи культури спілкування
0933 - Спецкурс з української літератури
0934 - Лексикологія польської мови
0935 - Морфологія польської мови
0936 - Фонетика польської мови
0937 - Синтаксис польської мови
0938 - Методика позанавчальної виховної роботи
0939 - Адміністративний менеджмент
0940 - Адміністративне право
0941 - Історія української літератури (1)
0942 - Історія української літератури (2)
0943 - Історія української літератури (3)
0944 - Сучасна українська літературна мова. Фонетика
0945 - Сучасна українська літературна мова (ч.2)
0946 - Сучасна українська літературна мова (ч.3)
0947 - Історія зарубіжної літератури (1)
0948 - Історія зарубіжної літератури (2)
0949 - Історія зарубіжної літератури (3)
0950 - Історія зарубіжної літератури (4)
0951 - Фінанси, гроші та кредит
0952 - Економіка і фінанси підприємств
0953 - Сучасні технології управління
0954 - Комплексна аналітична оцінка діяльності підприємств
0955 - Моделі і методи в управлінні
0956 - Організація діяльності промислових підприємств
0957 - Технології промисловості
0958 - Планування діяльності промислових підприємств
0959 - Митне оформлення і контроль
0960 - Інноваційний потенціал (розвиток) підприємства
0961 - Офісний менеджмент
0962 - Політика галузева
0963 - Технічна експертиза в митному контролі
0964 - Управління інноваціями
0965 - Облік і аудит
0966 - Система управління відносинами з клієнтами
0967 - Антикризове управління(КР)
0968 - Основи наукових досліджень облікових дисциплін
0969 - Концепція обліку суб`єктів малого бізнесу
0970 - Концепції обробки облікової інформації
0971 - Організація обліку у фермерських господарствах
0972 - Комп`ютерний аудит
0973 - Внутрішньогосподарський контроль
0974 - Організація обліку та облікові технології
0975 - Стратегічний облік
0976 - Облік і звітність в оподаткуванні
0977 - Аналіз господарської діяльності
0978 - Державний іспит з ділової іноземної мови (Англійська)
0979 - Екологічна економіка
0980 - Система СОТ
0981 - Охорона праці в галузі та цивільний захист
0982 - Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та міжнародні стандарти аудиту
0983 - Іноземна мова додатково (Англійська)
0984 - Іноземна мова додатково (Англійська)
0985 - Іноземна мова додатково (Французька)
0986 - Іноземна мова додатково (Французька)
0987 - Іноземна мова додатково (Німецька)
0988 - Іноземна мова додатково (Німецька)
0989 - Інтелектуальна власність
0990 - Теорія та моделі штучного інтелекту
0991 - Моделювання демографічних процесів
0992 - Звітність підприємств ІІ
0993 - Забезпечення підприємства МТР
0994 - Соціально-економічна безпека підприємств
0995 - Економіка та організація діяльності об`єднань підприємств
0996 - Оформлення процесуальних документів
0997 - Судово-бухгалтерська експертиза
0998 - Інформаційні системи і технології в управлінні
0999 - Технологія проектування та адміністрування БД і СД
1000 - Управління проектами інформатизації
1001 - Концепції обробки економічної інформації
1002 - Основи оподаткування
1003 - Підприємництво і бізнес-культура
1004 - Сучасні пакети прикладних програм
1005 - Комп`ютерне моделювання підприємницької діяльності
1006 - Автоматизація проектування інформаційних систем
1007 - Моделі управління інформаційними технологіями
1008 - Маркетингове моделювання
1009 - Математичні моделі синергетичної економіки
1010 - Передові інформаційні технології в економіці
1011 - Стохастичне програмування
1012 - Моделювання та управління розвитком регіону
1013 - Адаптивні моделі в економіці
1014 - Системи прийняття рішень
1015 - Моделі економічної динаміки
1016 - Фінанси ІІ
1017 - Маркетинг ІІ
1018 - Вступ до фаху
1019 - Торгівля цінними паперами
1020 - Капітал підприємства: формування та використання
1021 - Ведення реєстру власників цінних паперів
1022 - Податковий облік і звітність
1023 - Методи економічних досліджень на підприємстві
1024 - Аудит персоналу
1025 - Вступ до фаху
1026 - Історія розвитку соціально-трудових відносин
1027 - Основи економіки знань
1028 - Теорія наукових досліджень в економіці
1029 - Соціальна відповідальність підприємств
1030 - Теорія економічного аналізу трудових показників
1031 - Управління ЗЕД підприємства
1032 - Управління поведінкою персоналу
1033 - Основи соціальної економіки
1034 - Основи демографії
1035 - Статистика трудових показників
1036 - Управління корпоративною культурою організації
1037 - Економіка праці ІІ
1038 - Стимулювання і оплата праці
1039 - Управління оплатою праці
1040 - Соціологічні дослідження у сфері праці
1041 - Людський розвиток
1042 - Управління людським розвитком
1043 - Економічна синергетика
1044 - Аналіз і планування трудових показників
1045 - Аналітичні розрахунки у сфері праці
1046 - Основи управління конфліктами
1047 - Управління виробничими групами
1048 - Управління групами в організації
1049 - Проектування трудових процесів
1050 - Мотивація інноваційної діяльності персоналу
1051 - Стратегічний менеджмент людських ресурсів
1052 - Організація праці управлінського персоналу
1053 - Вступ до фаху
1054 - Маркетинг промислового підприємства
1055 - Маркетингове ціноутворення
1056 - Маркетингові комунікації
1057 - Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу
1058 - Логістичне обслуговування
1059 - Бенчмаркінг
1060 - Страховий маркетинг
1061 - Колористика та основи дизайну
1062 - Засоби та технології дизайну в маркетингу
1063 - Управління інвестиційними проектами
1064 - Управління продажами
1065 - Маркетинг рекреаційних послуг
1066 - Економічний механізм маркетингу
1067 - Управління маркетингом
1068 - Створення та управління брендами
1069 - Брендінг
1070 - Кон`юктура товарного ринку
1071 - Банківський маркетинг
1072 - Глобальний маркетинг
1073 - Конфлікти та шляхи їх подолання в маркетингу та торгівлі
1074 - Атестаційний іспит (за фахом)
1075 - Інформаційні системи і технології в торгівлі
1076 - Соціально-економічна безпека суб`єктів фінансового ринку
1077 - Бюджетування діяльності суб`єктів фінансового ринку
1078 - Банківська система
1079 - Аналіз фінансового ринку
1080 - Ризики фінансових операцій
1081 - Ризики в діяльності фінансових установ
1082 - Страхування ЗЕД
1083 - Кредитування і контроль
1084 - Ціноутворення та операції на ринку фінансових послуг
1085 - Державний фінансовий контроль
1086 - Фондовий ринок
1087 - Фінанси бюджетних установ та організацій
1088 - Оціночна діяльність
1089 - Трансферти в сучасних фінансових системах
1090 - Іпотечне кредитування
1091 - Біржова справа
1092 - Технології ф`ючерсної та опціонної торгівлі
1093 - Система фінансового моніторингу
1094 - Фінансово-аналітичні дослідження діяльності інститутів фінансового ринку
1095 - Електронні фінансові послуги
1096 - Міжнародна система фінансового моніторингу
1097 - Математичні методи дослідження операцій
1098 - Теорія прийняття рішень
1099 - Менеджмент і адміністрування
1100 - Менеджмент і маркетинг індивідуальних послуг
1101 - Організаційна поведінка у торговельно-посередницькій діяльності
1102 - Операційні системи
1103 - Інтелектуальний аналіз даних
1104 - WEB-технології та WEB-дизайн
1105 - Крос-платформенне програмування
1106 - Технологія створення програмних продуктів
1107 - Комп`ютерна графіка
1108 - Технології комп`ютерного проектування
1109 - Технології захисту інформації
1110 - Технології розподілених систем та паралельних обчислень
1111 - Управління ІT-проектами
1112 - Проектування інформаційних систем
1113 - Методи та системи штучного інтелекту
1114 - Комп`ютерна схемотехніка та архітектура комп`ютерів
1115 - Економіка та бізнес
1116 - Основи програмної інженерії та тестування програмного забезпечення
1117 - Мови SQL-запитів
1118 - Польська мова
1119 - Етика
1120 - Естетика
1121 - Англійська мова (технічна)
1122 - Міжнародне інформаційне право
1123 - Авторське право
1124 - Німецька мова (технічна)
1125 - Англійська мова (комп`ютерного спрямування)
1126 - Основи бухобліку та 1С Бухгалтерія
1127 - Економіка підприємницької діяльності
1128 - Німецька мова (комп`ютерного спрямування)
1129 - Геометричне моделювання
1130 - Додаткові розділи теорії випадкових процесів
1131 - Основи теорії керування
1132 - Транзиційні системи та їх аналіз
1133 - Тензорне числення
1134 - Проектування баз даних
1135 - САЕ системи
1136 - Системний аналіз та проектування комп`ютерних інформаційних систем
1137 - Паралельне програмування
1138 - Основи наукових досліджень
1139 - Обладнання галузі
1140 - Основи композиції
1141 - Основи комп`ютерного дизайну
1146 - Теорія та практика освіти
1147 - Практикум з проектування взуття
1148 - Проектування пресформ
1149 - Технологія ремонту взуття
1150 - Технологія виготовлення виробів за індивідуальним замовленням
1151 - Маркетинг легкої промисловості
1152 - Проектування художніх (промислових) систем одягу
1153 - Проектування лекал одягу різного асортименту
1154 - Експертиза взуття та шкіргалантерейних виробів
1155 - Новітні технології у проектуванні взуття
1156 - Художнє проектування та моделювання взуття
1157 - Технологія полімерного взуття
1158 - Основи технічної творчості
1159 - Проектування виробів
1160 - Конструкторсько-технологічна підготовка виробництва
1161 - Історія костюму
1162 - Комп`ютерне конструювання одягу
1163 - Технологія виготовлення виробів різного асортименту
1164 - Переддипломна практика
1165 - Основи психотерапії
1166 - Виробнича практика
1167 - Виробнича практика
1168 - Практика за фахом
1169 - Державний іспит з ділової іноземної мови (Французька)
1170 - Державний іспит з ділової іноземної мови (Німецька)
1171 - Практика за фахом
1172 - Практика за фахом
1173 - Виробнича та переддипломна практика
1174 - Виробнича та переддипломна практика
1175 - Виробнича та переддипломна практика
1176 - Навчальна практика "Вступ до фаху"
1177 - Навчальна практика "Вступ до фаху"
1178 - Дипломна робота
1179 - Дипломна робота
1180 - Дипломна робота
1181 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
1182 - Теорія і практика мерчандайзингу
1183 - Біржова діяльність
1184 - Бухгалтерський облік
1185 - Контроль і ревізія
1186 - Бізнес планування
1187 - Фізіологія і психологія праці
1188 - Гроші та кредит
1189 - Центральний банк і грошово-кредитна політика
1190 - Міжнародна економіка
1191 - Економічний аналіз
1192 - Організація праці
1193 - Організація виробництва
1194 - Фінанси підприємств
1195 - Економіка підприємства
1196 - Економіка праці і соціально-трудові відносини
1197 - Економічна діагностика
1198 - Фінанси підприємств
1199 - Статистика
1200 - Договірне право
1201 - Публічне адміністрування
1202 - Корпоративне управління
1203 - Управління змінами
1204 - Інформаційні системи і технології в управлінні організацією
1205 - Матеріалознавство виробів
1206 - Матеріалознавство виробів
1207 - Основи конструювання виробів
1208 - Основи конструювання виробів
1209 - Об`єктно-орієнтоване програмування
1210 - Проектування підприємств
1211 - Інтелектуальна власність
1212 - Комп`ютерні технології економічного аналізу
1213 - Зовнішньо-економічна діяльність підприємства
1214 - Історія української літератури (4)
1215 - Сучасна українська літературна мова (ч.4)
1216 - Біоіндикація
1217 - Промислова екологія
1218 - Кольорознавство
1219 - Спецкомпозиція виробів
1220 - Робота в матеріалі
1221 - Природоохоронне законодавство та екологічне право
1222 - Історія науки і техніки
1223 - Основи технологій виробів
1224 - Мікробіологія
1225 - Матеріалознавство та основи технологій виробництва товарів
1226 - Теоретичні основи товарознавства
1227 - Товарознавство непродовольчих товарів
1228 - Товарознавство харчових продуктів
1229 - Товарознавство пакувальних матеріалів та тари
1230 - Товарознавство послуг
1231 - Основи стандартизації, метрології та управління якістю
1232 - Оцінювання відповідності
1233 - Організація торгівлі
1234 - Торговельне підприємництво
1235 - Економіка торгівлі
1236 - Державний іспит на бакалавра
1237 - Конфлікти та шляхи їх подолання в торгівлі
1238 - Синергетика і самоорганізація в економічних дослідженнях
1239 - Соціально-економічні основи формування якості
1240 - Естетика товарів та дизайн
1241 - Безпечність товарів
1242 - Обладнання підприємств торгівлі
1243 - Моделювання та інформаційні системи в торгівлі
1244 - Гігієна і санітарія виробництва
1245 - Комерційна діяльність
1246 - Кваліметрія
1247 - Проектування підприємств торгівлі
1248 - Історія споживчої кооперації
1249 - Фінансові основи підприємництва
1250 - Організація праці в торгівлі
1251 - Захист прав споживачів
1252 - Організація і управління процесами виробництва
1253 - Виробнича практика
1254 - Основи комп`ютерного дизайну
1255 - Інженерна і комп`ютерна графіка
1256 - Стратегічне управління
1257 - Міжнародний менеджмент
1258 - Управління фінансовою санацією підприємства
1259 - Курсова робота по фінансам суб`єктів фінансового ринку
1260 - Чинники успішного працевлаштування за фахом
1261 - Переддипломна практика
1262 - Дипломна робота
1263 - Моделювання системних характеристик в економіці
1264 - Математичні моделі трансформаційної економіки
1265 - Кібернетичні основи побудови економічних систем
1266 - Стохастичні основи нормування праці
1267 - Переддипломна практика
1268 - Дипломна робота
1269 - Стратегічне управління людськими ресурсами
1270 - Сучасні комп`ютерні технології в управлінні персоналом і економіці праці
1271 - Організація управлінської праці
1272 - Переддипломна практика
1273 - Дипломна робота
1274 - Переддипломна практика
1275 - Дипломна робота
1276 - Стратегічний аналіз
1277 - Маржинальний прибуток в економічних розрахунках на підприємстві
1278 - Оптимізація бізнес процесів
1279 - Переддипломна практика
1280 - Дипломна робота
1281 - Основи науково-педагогічного дослідження
1282 - Управління конкурентною політикою
1283 - Інноваційні технології сфери послуг
1285 - Бізнес-планування діяльності підприємств
1286 - Інноваційні технології готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1287 - Адміністрування готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1288 - Трансфер технологій
1289 - Управління зовнішньо-економічною діяльністю
1290 - Менеджмент послуг на ринку нерухомості
1291 - Автоматизоване робоче місце менеджера
1292 - Управління якістю продукції та послуг готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1293 - Організація спеціальних форм обслуговування
1294 - Організація і проектування виробничих та торговельних об`єктів
1295 - Категорійний менеджмент в торгівлі
1296 - Управління працею
1297 - Митні послуги і процедури
1298 - Переддипломна практика
1299 - Дипломна робота
1300 - Переддипломна практика
1301 - Дипломна робота
1304 - Методологія і організація наукових досліджень
1305 - Проектування виробів
1306 - Конструювання одягу з різних матеріалів
1307 - Конструювання одягу з різних матеріалів
1308 - Інтелектуальний бізнес
1309 - Економічне управління підприємством
1310 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
1311 - Конкурентноспроможність підприємства
1313 - Глобальна економіка
1314 - Прикладна економетрика
1315 - Методологія і організація наукових досліджень
1316 - Історія і композиція костюму
1317 - Організаційна торговельної діяльності
1318 - Організація та управління виробництвом
1319 - Стандартизація, сертифікація і метрологія
1320 - Менеджмент торгівлі
1321 - Креативний менеджмент
1322 - Бренд-менеджмент
1323 - Менеджмент рекламного бізнесу
1324 - Політекономія (в т.ч. Громадянське суспільство)
1325 - Менеджмент ЗЕД
1326 - Міжнародна економічна діяльність України
1327 - Поводження з відходами
1328 - Екологічний контроль та охорона водних ресурсів
1329 - Управління природоохоронною діяльністю
1330 - Природні ресурси та економіка природокористування
1331 - Макро- та мікроекономіка
1332 - Основи лісознавства та лісової таксаціі
1333 - Основи лісознавства та лісоведення
1334 - Дендрологія
1335 - Лісова та декоративна дендрологія
1336 - Екологічний контроль об`єктів навколишнього середовища
1337 - Організація екологічного контролю на митниці
1338 - Заповідна справа та охорона біоресурсів
1339 - Основи радіобіології та радіаційна безпека
1340 - Екологічна безпека
1341 - Моделювання систем та системний аналіз
1342 - Комплексний курсовий проект
1343 - Атестаційний іспит (за фахом)
1344 - Програмування під Androіd
1345 - Програмування для мобільних пристроїв
1346 - Основи хмарних технологій
1347 - Платформа Mіcrosoft Wіndows Azure
1348 - Інженерія програмного забезпечення
1349 - Розробка структур БД інформаційних систем
1350 - Інтегровані CAD/CAE системи
1351 - Комп`ютерне моделювання графічних об`єктів
1352 - Теорія і практика філологічних досліджень
1353 - Лінгвістичне забезпечення інтернет-комунікацій
1354 - Стилістика і культура української мови
1355 - Практичний курс української мови
1356 - Методика викладання зарубіжної літератури
1357 - Література рідного краю
1358 - Основи копірайтингу
1359 - Лінгвістика тексту
1360 - Лінгвістичний аналіз художнього тексту
1361 - Українське термінознавство
1362 - Методика і практика виховної роботи
1363 - Теорія і практика роботи в оздоровчих таборах
1364 - Квалітологія виробів
1365 - Спецрозділи з проектування виробів
1366 - Стратегічний менеджмент людських ресурсів
1367 - Управління вартістю підприємства
1368 - Моделювання в управлінні соціально-економічними системами
1369 - Управління змінами та розвитком підприємства
1370 - Міжнародні розрахунки та валютні операції
1371 - Фінансово-економічна діагностика
1372 - Бюджетна політика та міжбюджетні відносини
1373 - Ризик-менеджмент у страхуванні
1374 - Курсова робота з бюджетної політики та міжбюджетних відносин
1375 - Звітність
1376 - Організація податкової діяльності
1377 - Адміністрування податків
1378 - Оподаткування суб`єктів господарювання
1379 - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
1380 - Судові експертизи в оподаткуванні
1381 - Облік за міжнародними стандартами
1382 - Історико-філософські аспекти сучасної економічної науки
1383 - Управління знаннями
1384 - Менеджмент гетерогенних організацій
1385 - Експортний потенціал підприємства
1386 - Операційний менеджмент та оптимізація бізнес-процесів
1387 - Економіко-математичне моделювання бізнес-процесів
1388 - Нечітко-множинне моделювання
1389 - Економічна інформатика
1390 - Економіко-математичні методи та моделі: оптимізаційні методи та моделі
1391 - Економіко-математичні методи та моделі: економетрика
1392 - Організація виробництва і планування на підприємстві: організація
1393 - Організація виробництва і планування на підприємстві: планування
1394 - Організація документування та податкових розрахунків
1395 - Історія комерційноі діяльності
1396 - Бізнес-культура в маркетингових структурах
1397 - Маркетинговий потенціал підприємства
1398 - Планування маркетингової діяльності підприємств
1399 - Формування маржинального прибутку
1400 - Менеджмент он-лайн продаж
1401 - Маркетинг інновацій
1402 - Дипломна робота
1403 - Переддипломна практика
1404 - Організація захисту прав споживачів
1405 - Маркетинг персоналу
1406 - Методологія розробки конкурентноспроможних виробів
1407 - Дипломна робота
1408 - Переддипломна практика
1409 - Комп`ютерні технології в галузі
1410 - Проектування конструкторської документації
1411 - Інноваційні технології швейного виробництва
1412 - Управління комерційною діяльністю
1413 - Бізнес-планування та створення стартапів
1414 - Управлінська діагностика
1415 - Дипломна робота
1416 - Переддипломна практика
1417 - Стратегічне партнерство в бізнесі
1418 - Венчурний бізнес
1419 - Оцінювання бізнес-процесів і результатів
1420 - Підприємництво у сфері послуг
1421 - Підприємництво у ЗЕД
1422 - Практикум за фахом
1423 - Практикум за фахом
1424 - Практикум за фахом
1425 - Планування підприємницької діяльності
1426 - Планування діяльності торговельних підприємств
1427 - Основи біржової торгівлі
1428 - Потенціал розвитку торговельних підприємств
1429 - Організація документообігу в торгівлі
1430 - Стратегія розвитку бізнесу
1431 - Організація операційної діяльності підприємства
1432 - Інноваційне підприємництво
1433 - Капітал та потенціал підприємства: формування та управління
1434 - Планування бізнесу
1435 - Практикум з фаху
1436 - Атестаційний іспит (за фахом)
1437 - Аналітичне оцінювання бізнесу
1438 - Інституціальні та правові основи створення нового підприємства
1439 - Лідерство та партнерство в підприємницькій діяльності
1440 - Ринкові дослідження
1441 - Інфраструктура підприємницької діяльності
1442 - Програмування для CAD/CAM/CAE систем
1443 - Практикум за фахом
1444 - Організація діяльності бізнес-структур
1445 - Економіка праці в бізнес-структурах
1446 - Управління бізнесом
1447 - Організація готельного господарства
1448 - Організація ресторанного господарства
1449 - Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
1450 - Національні бізнес-культури
1451 - CRM в готельно-ресторанному та туристичному бізнесі
1452 - Системи технологій у бізнесі
1453 - Економіко-математичне моделювання в бізнесі
1454 - Організація туристичної діяльності
1455 - Організація рекреаційних послуг
1456 - Система технологій готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
1457 - Основи індустрії гостинності
1458 - Менеджмент спеціалізованого туризму
1459 - Практикум з фаху
1460 - Практикум з фаху
1461 - Практикум з фаху ІІ
1462 - Практикум з фаху ІІ
1463 - Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень
1464 - Стратегічне управління інноваційним розвитком
1465 - Інноваційна економіка
1466 - Управління міжнародною конкурентноспроможністю
1467 - Міжнародне приватне право
1468 - Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
1469 - Бюджетування ЗЕД
1470 - Технологічний аудит
1471 - Методологія і організація наукових досліджень
1472 - Педагогіка та психологія вищої школи
1473 - Історія обліку та оподаткування
1474 - Стандарти обліку та нормативи оподаткування
1475 - Облік та оподаткування в зарубіжних країнах
1476 - Основи наукових досліджень: проблеми обліку, аудиту та оподаткування
1477 - Облік та оподаткування ЗЕД
1478 - Облік та оподаткування в галузях економіки
1479 - Концепціі обробки обліковоі та податкової інформації
1480 - Облік та оподаткування діяльності суб`єктів малого бізнесу
1481 - Інформаційні системи і технологіі в обліку та оподаткуванні
1482 - Економіко-математичні методи та моделі
1483 - Інноваційні технології взуттєвого виробництва
1484 - Переддипломна практика
1485 - Дипломна робота
1486 - Комп`ютерні технології в галузі
1487 - Методологія розробки конкурентноспроможних виробів
1488 - Маркетинговий менеджмент
1489 - Курсова робота з української мови та методики її навчання
1490 - Курсова робота з української літератури та методики її навчання
1491 - Атестаційний іспит
1492 - Іноземна романо-германська мова
1493 - Практикум з лінгвістичного аналізу
1494 - Болгарська мова
1495 - Жіноча проза кінця ХІХ - початку ХХ с.
1496 - Сміхоаналіз комічного тексту
1497 - Українська лексикографія
1498 - Атестаційний іспит
1499 - Аналітичне оцінювання підприємницької діяльності
1500 - Інформаційні системи і технології бізнесу
1501 - Основи логістичної діяльності
1502 - Інтернет-технології в бізнесі
1503 - Економічна оцінка інвестиційно-інноваційної діяльності
1504 - Атестаційний іспит
1505 - Економічні механізми трансформації бізнесу та економічна політика держави
1506 - Системи бізнес-аналітики
1507 - Управління запасами та логістичні діяльність підприємств
1508 - Тенденції та проблеми розвитку підприємництва
1509 - Основи конструювання виробів
1510 - Спецрозділи з проектування виробів
1511 - Квалітологія виробів
1512 - Міжнародна стандартизація та сертифікація
1513 - Фізика
1514 - Інвестування
1515 - Практикум з фаху
1516 - Вища математика
1517 - Вища математика, частина перша
1518 - Вища математика, частина друга
1519 - Атестаційний іспит
1520 - Оцінка впливу на довкілля
1521 - Практикум за фахом
1522 - Методологія і організація наукових досліджень
1523 - Економічне обгрунтування управлінських рішень
1524 - Управління персоналом та самоменеджмент
1525 - Бухгалтерський облік та оподаткування
1526 - Контролінг та управління витратами
1527 - Основи правознавства та господарське право
1528 - Етика публічної сфери
1529 - Обгрунтування управлінських рішень в бізнесі
1530 - Лідерство та командна робота
1531 - Управління знаннями організації
1532 - Управління якістю, стандартизація і сертифікація
1533 - Територіальний бренд-менеджмент
1534 - Організаційна поведінка в бізнесі
1535 - Моделі і методи в обгрунтуванні управлінських рішень
1536 - CRM в сфері обслуговування
1537 - Менеджмент і маркетинг у сфері послуг
1538 - Менеджмент і маркетинг туризму
1539 - Математичні методи в природничих дослідженнях
1540 - Громадянське суспільство
1541 - Соціальна екологія
1542 - Фінанси і банківська справа
1543 - Теорія галузевих ринків
1544 - Торговельні мережі
1545 - Закупівельна логістика
1546 - ЗЕД у професійній сфері
1547 - Оподаткування
1548 - Кадрове адміністрування
1549 - Поведінкова економіка
1550 - Контролінг персоналу
1551 - Атестаційний екзамен
1552 - Корпоративний PR
1553 - Технології підбору персоналу (рекрутинг, хедхантинг)
1554 - Соціальна і демографічна статистика
1555 - Економічне оцінювання діяльності суб'єктів господарювання
1556 - Управління діловими комунікаціями та нетворкінг
1557 - Кадровий консалтинг та аудит персоналу
1558 - Управління внутрішнім ринком праці та кадрова політика
1559 - Лідерство та управління талантами
1560 - Управління персоналом в публічній сфері
1561 - Аутплейсмент персоналу
1562 - HR-технології (аутсорсинг, аутстафінг, лізинг)
1563 - Основи коучингу
1564 - Аналітичне оцінювання діяльності суб'єктів господарювання
1565 - Інформаційні системи у професійній діяльності
1566 - Економіко-правові основи створення фірми
1567 - Теорія інвестування
1568 - Управління витратами та цінова політика підприємства
1569 - Аналітичне оцінювання та управління фінансовими результатами діяльності підприємства
1570 - Лідерство та партнерство в умовах трансформації бізнесу
1571 - Оцінка вартості бізнесу
1572 - Управління операційною діяльністю підприємства
1573 - Проектний аналіз та інвестиційно-інноваційна діяльність
1574 - Оцінка ефективності та конкурентноспроможності бізнесу
1575 - R-аналіз
1576 - Економічне обгрунтування господарських рішень
1577 - Теорія статистичного та соціологічного оцінювання
1578 - Практикум з фаху
1579 - Управління операційною діяльністю підприємства
1580 - Проектний аналіз та інвестиційно-інноваційна діяльність
1581 - Інвестиційна політика підприємства
1582 - Управління витратами та цінова політика підприємства
1583 - Аналітичне оцінювання та управління фінансовими результатами діяльності підприємства
1584 - Практикум з фаху
1585 - Атестаційний екзамен
1586 - Соціально-економічна безпека бізнесу
1587 - Мультиагентне моделювання
1588 - Фрактальний аналіз в економіці
1589 - Алгоритмізація та програмування процедур обробки інформації
1590 - Еволюційне моделювання в економіці
1591 - Комп'ютерні системи бізнес-аналітики
1592 - Економічна безпека
1593 - Міжнародні стандарти безпеки підприємств
1594 - Нейро-нечіткі технології моделювання економічних систем
1595 - Економіка суб'єктів підприємницької діяльності
1596 - Інформаційні системи у професійній діяльності
1597 - Комерційне товарознавство непродовольчих товарів
1598 - Обладнання підприємств торгівлі
1599 - Ланцюги поставок
1600 - Комерційне товарознавство харчових продуктів
1601 - Планування професійної діяльності
1602 - Психологія торгівлі
1603 - Державні закупівлі
1604 - Комерційне товарознавство пакувальних матеріалів та тари
1605 - Інвестиційно-інноваційне підприємництво
1606 - Інвестиційно-інноваційне підприємництво
1607 - Оцінювання результативності бізнесу
1608 - ЗЕД у професійній сфері
1609 - Теорія та історія фінансів, банківської справи та страхування
1610 - Фінансова математика та основи фінансової статистики
1611 - Бухгалтерський облік і фінансова звітність
1612 - Страхування та фінанси страхових організацій
1613 - Банківська система та банківські операції
1614 - Бюджетна система та казначейське обслуговування бюджетів
1615 - Корпоративна соціальна відповідальність інститутів фінансового ринку
1616 - Фінансова безпека підприємства
1617 - Біржова діяльність на фінансовому ринку
1618 - Фінансова безпека банківської діяльності
1619 - Управління фінансами підприємства
1620 - Бюджетний менеджмент та міжбюджетні відносини
1621 - Страховий менеджмент та ризик-менеджмент у страхуванні
1622 - Інвестиційно-інноваційна діяльність інститутів фінансового ринку
1623 - Стратегічний розвиток інститутів фінансового ринку
1624 - Корпоративне управління в фінансових та нефінансових інститутах
1625 - Фізика з основами теплотехніки
1626 - Механіка
1627 - Фізико-хімія високомолекулярних сполук
1628 - Основи наукових досліджень та технічної творчості
1629 - Основи проектування виробів
1630 - Кваліфікаційний екзамен
1631 - Кваліфікаційний екзамен
1632 - Основи наукових досліджень та технічної творчості
1633 - Основи проектування виробів
1634 - Макетування виробів
1635 - Стратегічний розвиток та управління змінами
1636 - Менеджмент персоналу та організаційна поведінка
1637 - Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні
1638 - Менеджмент в закладах освіти
1639 - Інформаційно-комунікаційні технології в індустрії гостинності
1640 - Управління конкурентноспроможністю підприємств сфери гостинності
1641 - Інноваційні технології управління
1642 - Менеджмент освітніх інновацій
1643 - Стратегічний менеджмент сфери готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
1644 - Адміністрування в закладах освіти
1645 - Ризик-менеджмент
1646 - Організація та проектування операційних систем
1647 - Регулювання ЗЕД
1648 - Технологія аналізу та планування бізнесу
1649 - Кризис-менеджмент
1650 - Управління підприємництвом
1651 - Управління торговельним бізнесом
1652 - Економічна діагностика суб'єктів господарювання за умов невизначеності та ризиків
1653 - Управлінська діагностика та прогнозування у підприємництві
1654 - Підприємництво у різних сферах економічної діяльності
1655 - Методологія наукових та прикладних досліджень в управлінні
1656 - Менеджмент якості в бізнес-структурах
1657 - Моделювання та оптимізація бізнес-процесів
1658 - Організація обліку на підприємствах державного сектору
1659 - Стандарти фінансової звітності та аудиту
1660 - Організація обліково-аналітичної системи та контролю
1661 - Бізнес-економіка
1662 - HR-інжиніринг
1663 - Облік бізнес-процесів
1664 - Моделювання інвестиційних процесів
1665 - Корпоративна культура інститутів фінансового ринку
1666 - Цифрова економіка
1667 - Управління соціальним захистом
1668 - Технології підбору персоналу (рекрутинг, хедхантинг)
1670 - Логістична інфраструктура товарного ринку
1671 - Культура професійного мовлення та спілкування
1672 - Українська мова (за професійним спрямуванням)
1673 - HR-менеджмент
1676 - Управлінські рішення в бізнесі
1681 - Оціночний менеджмент
1683 - Організація бізнес-процесів
1686 - Екологія людини та безпека життєдіяльності
1687 - Охорона біотичного і ландшафтного різноманіття
1692 - Дослідження операцій та основи теорії прийняття рішень
1696 - Проектування трикотажних виробів
1697 - Проектування одягу з шкіри та хутра
1698 - Стилістика та іміджелогія в індустрії моди
1699 - Редизайн і ремонт виробів
1700 - Інформаційні технології (за професійним спрямуванням)
1701 - Інформаційні технології в управлінні персоналом
1703 - Бізнес-економіка (для ЕП)
1704 - Бізнес-економіка (для ЕК)
1705 - Кольорознавство (2-й семестр)
1706 - Кваліфікаційна робота
1707 - Переддипломна практика
1719 - Практикум за фахом
2000 - Інформатика та комп`ютерна техніка
2001 - Професійна підготовка
2002 - Професійна підготовка лікарів
2003 - Професійна підготовка медсестер
2004 - Алгоритми лікарських маніпуляцій
2005 - Системи опрацювання табличних даних
© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11