Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
Палітра, що використовується для зміни масштабу зображення у середовищі графічного редактора Adobe Photoshop
Градієнт
Пензлі
Навігатор