Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
У всіх графічних редакторах присутні щонайменше декілька інструментів виділення об’єктів
Істина
Хибність