Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
Скільки інструментів виділення зазвичай присутні у графічних редакторах векторної графіки?
Один
Жодного
Декілька