Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
Який із перерахованих інструментів дозволяє найточніше і за найкоротший час виконати виділення об’єкту в середовищі графічного редактора Adobe Photoshop?
Ласо
Прямолінійне ласо
Магнітне ласо