Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
У редакторах растрової графіки можна змінювати колір переднього плану за допомогою палітри кольорів
Істина
Хибність