Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
Ознайомлення із робочим середовищем графічного редактора Adobe Photoshop (панелі інструментів, діалогові вікна)
Продовжити виконання лабораторної роботи