Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 2

Створити композицію за допомогою Инструментов Выделение і Инструментов Рисование, використовуючи лише різні за формою та кольором градієнти.

Приступити до виконання завдання
Переглянути приклад виконання завдання