Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
ВИКОНАТИ ЗАВДАННЯ 3

Виконати кольорову та фактурну проробку ескізу моделі одягу

Використовуючи запропонований ескіз моделі одягу, палітри інструментів програм Adobe Photoshop, Gimp відобразити фактуру, колір матеріалу та внести необхідні зміни в конструкції моделей одягу.

Обрати шаблон ескізу одягу
Переглянути приклад виконання завдання