Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
Оформіть протокол і відішліть викладачу. Зразок:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра технології і конструювання швейних виробів

ЛЦДН м. Дніпропетровська

ЛАБОРАТОРНАРОБОТА №2

з предмету:

«Основи комп’ютерного дизайну»

Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки

Виконала

ст.гр. ШВ (к)зс-2: Карапиш Ольга Сергіївна

Викладач

к.т.н., доц.: Кулешова Світлана Геннадіївна

Для виконання лабораторної роботи обрано графічний редактор Gimp.

Завдання 1

Завдання 2

Завдання 3

Виконання лабораторної роботи закiнчено.
Оформiть та вiдiшлiть для перевiрки звiт по лабораторнiй роботi.