Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи комп’ютерного дизайну
Лабораторна робота: Вивчення основних методів і інструментальних засобів автоматизованого художнього проектування одягу на прикладі графічного редактору растрової графіки
Графічний редактор Gimp представляє собою спеціалізований інструментальний засіб, який призначено для обробки __________ зображень
Растрових
Векторних