Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук

ЛАБОРАТОРНІ РОБОТИ

з курсу "Хімія"

для студентів нехімічних спеціальностей

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

Виконання лабораторних робіт є невід’ємною частиною вивчення курсу хімії для студентів будь-якої спеціальності, тому що, за словами М.В.Ломо-носова, "…химию нико-им образом понять невозможно, не познав самой практики, не проделав самостоятельных опытов…"

Звичайно, ніякі віртуальні досліди не можуть замінити реальної роботи з справжніми реактивами, але, на наше сподівання, вони все ж таки дадуть можливість ознайомитися з основними прийомами роботи в хімічній лабораторії, опрацювати методику постановки хімічного експерименту, його виконання та осмислення.

Виконання лабораторної роботи починається з уважного опрацювання теоретичного матеріалу теми, короткий зміст якого наведено перед завданнями до роботи. Не познайомившись з цим матеріалом, студент не зможе вірно осмислити суть хімічного експерименту, описати його та зробити висновки.

Тому перед безпосереднім виконанням роботи студент повинен відповісти на ряд запитань, які мають за мету перевірити ступінь засвоєння теми, і при достатньому рівні засвоєння одержати дозвіл на виконання роботи.

Після того, як всі досліди лабораторної роботи будуть виконані, зафіксовані і ос-мислені, студент повинен оформити журнал проведення дослідів, форму якого наведено нижче (на початку експериментальної частини лабораторної роботи)

Оформлений лабораторний журнал надсилається викладачу, який перевіряє його, робить зауваження, і зараховує (або не зараховує) лабораторну роботу, про що повідомляє студента.

Продовжити виконання лабораторної роботи