Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Які з вказаних гідроксидів реагують з лугом?
Zn(ОН)2 тa Сr(ОН)3
Zn(ОН)2 та Nі(ОН)2
тільки Сr(ОН)3