Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Напишіть реакцію взаємодії SО2 з водою
2 + Н2О = Н23
2 + Н2О = Н24
2 + Н2О = Н22