Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Напишіть рівняння реакції магній оксиду з водою
Мg2О + Н2О = 2МgОН
МgО + Н2О = Мg(ОН)2
Мg2О3 + 3Н2О = 2Мg(ОН)3