Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Дослід 3а. Одержання нікол(ІІ) гідроксиду, вивчення його властивостей

Уважно продивіться відеофрагмент виконання досліду та його схему, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції у звіт виконання лабораторної роботи.

Продовжити виконання лабораторної роботи