Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Ви успішно завершили виконання Досдіду 3а.

Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи.

Далі можна приступити до виконання Досліду 3б.

Дослід 3а. Одержання нікол гідроксиду, вивчення його властивостей.

NіSО4 + NаОН= … + …

Nі(ОН)2 + НСl = … + …

Nі(ОН)2 + NаОН = .?.

Висновок:

Nі(ОН)2 – основа, кислота, амфотерний гідроксид – (підкреслити)

Продовжити виконання лабораторної роботи