Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Виберіть реакції, характерні для цинк гідроксиду
Тільки
Zn(ОН)2 + 2НСl = ZnСl2 + 2Н2О
Zn(ОН)2 + 2НСl = ZnСl2 + 2Н2О;
Zn(ОН)2 + 2NаОН = Nа2[Zn(ОН)4]
Тільки
Zn(ОН)2 + 2NаОН = Nа2[Zn(ОН)4]