Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Напишіть рівняння реакції взаємодії цинку з хлоридною кислотою
Zn + 2НСlО4 = Zn(СlО4)2 + Н2
Zn + 2НСl = ZnСl2 + Н2
Zn + НСl = ZnНСl