Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук

0194-01-051-00.jpg

Схема досліду 4б.

До мідних стружок додаємо розчин сульфатної кислоти.

Чи реагує мідь з розведеною сульфатною кислотою?

Реагує з виділенням водню
Не реагує
Реагує з виділенням газу SО2