Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Ви успішно завершили виконання Досдіду 4б. Занесіть результати спостереження та рівняння реакцій в протокол виконання лабораторної роботи. Далі можна приступити до виконання Досліду 4в.

Дослід 4б,Вивчення властивостей кислот. Взаємодія міді з розчином сульфатної кислоти.

Сu + Н24 (р-н)= .?.

    

Висновок:

Мідь (реагує, не реагує підкреслити) з розчином сульфатної кислоти

Продовжити виконання лабораторної роботи