Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Класи неорганiчних сполук
Яка сполука утворюється при взаємодії сульфур(ІV) оксиду з водою?
Н24
Н22
Н23