Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Виберіть правильне рівняння реакції взаємодії міді з розведеною нітратною кислотою
3 Cu + 8 HNO3 = 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O
Cu + 4 HNO3 = Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O
Cu + 2 HNO3 = Cu(NO3)2 + H2