Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції

Ви успішно завершили виконання Досдіду 1(а).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 1(б).

Дослід 1.Відновлювальні властивості металів.

а) Сu + НNО3 (РОЗВЕД.) = Сu(NО3)2 + NО + Н2О

Мідь,
Червонувата стрічка
Нітратна кислота,
Безбарвний розчин
Купрум(ІІ) нітрат,
Блакитно-зелений розчин
Нітроген(ІІ) оксид,
безбарвний газ
(Назва,
опис)

Електронний
баланс:

Спостереження:

Утворюється розчин _____________________ кольору,

виділяється газ ______ , який на повітрі набуває ________________ кольору,

окиснюючись до ___________

Продовжити виконання лабораторної роботи