Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Ви успішно завершили виконання Досдіду 1(б).

Рекомендуємо занести результати спостереження та рівняння реакцій у таблицю звіту виконання лабораторної роботи. Обов’язково складіть електронні рівняння реакції.

Далі можна приступити до виконання Досліду 2.

б) СuSО4 (РОЗЧИН) + Zn= … + …

    

Електронний
баланс:

Спостереження:

Висновок: метали у вільному стані в окисно-відновних реакціях можуть проявляти властивості (окисників, відновників – підкреслити)

Продовжити виконання лабораторної роботи