Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції

Дослід 2. Окислювальні властивості калій перманганату в різних середовищах.
а) в кислому середовищі

Хід виконання досліду. Проводимо реакцію окиснення натрій сульфіту калій пермангана-том в кислому середовищі. Для цього в пробірку наливаємо 3 – 4 краплі розчину калій пе-рманганату та доливаємо 2 краплі розведеної сульфатної кислоти (кисле середовище). Далі всипаємо декілька кристаликів натрій сульфіту.

Уважно продивіться схему досліду та відеофрагмент його виконання, дайте відповідь на наступні питання, занесіть результати спостереження та рівняння реакції в протокол виконання лабораторної роботи. Складіть електронні рівняння реакцій.

Продовжити виконання лабораторної роботи