Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Хімія
Лабораторна робота: Окисно-відновні реакції
Виберіть правильне рівняння реакції (з вірними коефіцієнтами) взаємодії калій перманганату з натрій сульфітом в кислому середовищі
2KMnO4+5Na2SO3+3H2SO4=2MnSO4+5Na2SO4+K2SO4+3H2O
2KMnO4+3Na2SO3+3H2SO4=2MnSO4+3Na2SO4+K2SO4+3H2O
5KMnO4+2Na2SO3+3H2SO4=5MnSO4+2Na2SO4+5K2SO4+3H2O